logo

Kodexy

Důraz na střídmost konzumace a pozitivní vlastnosti českého piva se odráží rovněž v kodexech, které upravují různé oblasti domácího pivovarnictví. Výsledkem je proto také například Etický kodex pivovarů či kodex Péče o pivo v gastronomii.

Cílem Etického kodexu pivovarů, jímž se členské subjekty zavazují řídit v oblasti komerční komunikace, je prosazování zodpovědného přístupu pomocí samoregulace marketingových aktivit. V návaznosti na to, jak pivovary dlouhodobě věnují usilovnou péči kvalitě piva, zpracovali pivovarští experti rovněž kodex Péče o pivo v gastronomii. Ten obsahuje zásady správné péče o české pivo, aby se kvalita piva vyrobeného podle tradičních receptur pivovarů zachovala i při jeho podávání. Tento kodex obsahuje proto také podmínky skladování piva, zásady sanitace pivních cest, metodiky mytí pivního skla, principy estetiky čepování a další důležitá pravidla.

icon pdf Etický kodex pivovarů icon pdf Péče o pivo v gastronomii