logo

Prevence a udržitelnost

Český svaz pivovarů a sladoven se aktivně podílí na preventivní politice regulace alkoholu, vytváření příznivého prostředí pro ekologické fungování pivovarnictví, zajištění udržitelnosti a dostupnosti českých surovin pro výrobu piva i podpory odborného vzdělávání.

Příkladem podpory zodpovědného přístupu ke konzumaci, prodeji a marketingu piva, a to i nad rámec zákonných povinností je mimo jiné i Etický kodex, jehož schválením se členské pivovary Svazu zavázaly k zodpovědné komerční komunikaci.

Ve spolupráci s řadou dalších subjektů, včetně institucí veřejné správy i nevládních organizací, pak každoročně realizujeme řadu osvětových a vzdělávacích projektů.

V rámci našich aktivit se dlouhodobě zaměřujeme také na prevenci pití alkoholu u rizikových skupin – mladistvých a řidičů. Vedle toho jsou to také projekty dlouhodobé udržitelnosti v pivovarnictví.

Aktuální projekty:

Projekty z minulosti: