logo
Novela zákona o významné tržní síle Vysoké ceny energií Otázky a odpovědi k Výzvě č. 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu Byla odložena „účinnost“ Stanoviska MZe (SZPI a SVS) k přístupu označování místa původu potravin ke dni 1. 1. 2023 na  1. 7. 2023 Energetika v pivovarnictví
více novinek

Český svaz pivovarů a sladoven

Český svaz pivovarů a sladoven sdružuje pivovary, sladovny a další instituce, které se přímo či nepřímo podílejí na výrobě piva v České republice. Mezi přispívající členy proto také patří chmelaři, výrobci pivního skla, etiket, technologických a technických zařízení, vzdělávací instituce a další. Svaz navazuje na dlouhou tradici sahající až do druhé poloviny 19. století, kdy byly na našem území zakládány první profesní pivovarské a sladařské organizace. Jeho současná podoba pochází z roku 1991, kdy se podařilo profesní organizaci pivovarníků a sladovníků obnovit.

Hlavním cílem Svazu je prosazování a obhajování práv a společných zájmů svých členů. Svaz podporuje rozvoj aktivit přispívajících k činnosti členů; zajišťuje kontakty s legislativními a správními orgány, Hospodářskou a Agrární komorou ČR, Svazem zaměstnavatelů; průmyslovými, vědecko-výzkumnými, obchodními a zemědělskými organizacemi a podává těmto institucím společné návrhy a stanoviska. Svaz zastupuje zájmy svých členů i na mezinárodním poli. Je proto také členem evropského pivovarnického sdružení The Brewers of Europe.

Projekty

Členové

České pivo - chráněné zeměpisné označení EU již od roku 2008

varna