logo

Stanovy

Český svaz pivovarů a sladoven (dále jen „Svaz“) je samostatným nezávislým společenstvím sdružujícím výrobce piva a sladu; vzniká podle §2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb.

Svaz prosazuje a obhajuje práva a společné zájmy svých členů, podporuje rozvoj aktivit, které přispívají k řádnému provozování předmětu činnosti členů, zajišťuje kontakty s legislativními orgány, s příslušnými orgány státní správy, hospodářskou, obchodní a agrární komorou, sdruženími svazu zaměstnavatelů, průmyslovými, vědeckými, výzkumnými, školicími, obchodními a zemědělskými institucemi a podává těmto orgánům návrhy a stanoviska k prosazování společných zájmů svých členů. Svaz prosazuje a obhajuje práva a společné zájmy svých členů a s ohledem na svou členskou základnu i českého pivovarského a sladařského průmyslu v mezinárodních pivovarských a sladařských organizacích a deleguje se souhlasem člena, o jehož zaměstnance či členy orgánu se jedná, vhodné odborníky do pracovních komisí či orgánů těchto organizací.

Kompletní znění Stanov Českého svazu pivovarů a sladoven zde:

icon pdf Stanovy-2022