logo

Zápis na seznam nehmotného dědictví UNESCO

Málokteré odvětví si u nás zaslouží takovou pozornost, jakou má pivovarnictví. Česká pivní kultura, tradice výroby českého ležáku a samozřejmě i věhlas českého piva jsou známy i celosvětově. Proto bychom rádi připravili přihlášku zapsání naší národní pýchy na seznam světového nehmotného kulturního dědictví a tím také díky podpoře odborné veřejnosti upozornili na všechna pozitiva, která jsou s tím spojena. Pro zápis české pivní kultury na seznam nehmotného dědictví UNESCO se vyslovilo mimo jiné i 7 z 10 dotázaných Čechů šetření Nielsen Admosphere (prosinec 2021).