logo

Řídím, piju nealko

Prostřednictvím prezentace na pivních, hudebních a jiných festivalech a na dalších místech Česka seznamujeme veřejnost s riziky, jež jsou spojeny s konzumací alkoholu před či při řízení motorového vozidla. Cílem osvětového preventivního projektu Řídím, piju nealko je snížení počtu dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu. V úzké spolupráci s Policií České republiky a BESIPem se podílíme na realizaci dopravně bezpečnostní preventivní akce po celém Česku. Zodpovědní řidiči jsou odměňováni jednorázovým alkoholtestem a nealkoholickým pivem.