logo

Orgány a představitelé

Orgány a představitelé ČSPS

Předsednictvo

Předseda:

Místopředsedové:

Členové předsednictva:

Revizor účtů:

Výkonný ředitel:

 

Roman Havlík

Roman Havlík je absolventem Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Po studiu budoval kariéru v technicky zaměřených společnostech, následně přešel do pivovarnictví. Působil v dozorčí radě Pivovaru Rohozec, v současné době je ředitelem a členem představenstva Pivovaru Svijany.

Kontakt

Pivovar Svijany, a.s., Svijany 25, 463 46 Příšovice

e-mail: roman.havlik@pivovarsvijany.cz

Daniel Dřevikovský

Po absolvování Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po promoci nastoupil na Ministerstvo obrany ČR, z něhož v roce 2004 odešel do Budějovického měšťanského pivovaru (později Pivovar Samson). Zde působil na pozici finančního ředitele a od roku 2017 je jeho generálním ředitelem.

Kontakt

Pivovar Samson, a.s., Lidická 458/51, 370 01  České Budějovice

tel.: +420 02 433 925, e-mail: drevikovsky@samson.cz

Václav Dušánek

Václav Dušánek studoval kvasnou chemii a bioinženýrství na VŠCHT v Praze, kde se poté postgraduálně věnoval moderním trendům pivovarské technologie, techniky a ekonomiky. S jeho kariérou jsou spjaty Českomoravské sladovny v Zábřehu, kde zastával pozici mistra, vedoucího výroby, a nyní zde působí jako ředitel. Během kariéry byl také poradcem sladovnictví v SUN-Interbrew v Rusku.

Kontakt

Českomoravské sladovny, Havlíčkova 23, 789 01 Zábřeh

tel.: +420 583 411 719, e-mail: dusanek@czmalt.cz

Petr Dvořák

Petr Dvořák je absolventem Univerzity Karlovy Fakulty Sociálních Věd Institutu Ekonomických Studií v Praze. Profesi marketingu a kariéru v pivovarství začínal v Pivovarech Staropramen již v roce 2000. Od té doby se s krátkou přestávkou (telekomunikace) pohyboval v rámci oboru. Mezinárodní zkušenosti získal prací pro SABMiller (tehdejší vlastník Plzeňského Prazdroje) jako Global Brand Director Pilsner Urquell se sídlem v Londýně a zodpovědností za globální marketing této značky.

Po návratu zpět do ČR převzal vedení Budějovického Budvaru, n.p., kde již působí čtvrtým rokem na pozici ředitele podniku.

Kontakt

Budějovický Budvar, n.p., K. Světlé 512/4, 370 04  České Budějovice

e-mail: p.dvorak@budvar.cz

Antonín Chytil

Antonín Chytil vystudoval Provozně – ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně a v roce 2002 absolvoval studium MBA na Brno International Business School a The Nottingham Trent University. Profesní dráhu začal v zemědělské prvovýrobě, kde v různých manažerských pozicích působil 8 let. Od roku 1993 působí ve společnosti PMS Přerov a.s./Pivovary CZ Group a.s. a pivovarech ZUBR, Litovel a Holba, kde dlouhodobě vykonával funkci obchodně-marketingového ředitele a ředitele logistiky. Aktuálně pracuje na pozici ředitele ICT a kontroly. Průběžně také působil a působí ve správních orgánech společností skupiny PMS Přerov a.s/Pivovary CZ Group a.s.

Kontakt

Pivovary CZ Group a.s., Komenského 35, 751 51  Přerov

e-mail: chytil@pivovary.cz

Pavlína Kalousová

Pavlína Kalousová vystudovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Svou kariéru spojila s tématy firemní odpovědnosti a udržitelnosti. V roce 2009 založila Byznys pro společnost, ze které vybudovala nejúspěšnější tuzemskou alianci v oblasti firemní odpovědnosti a udržitelného rozvoje, spolupracující se stovkou významných společností a ředě velkých společností střední Evropy pomáhala určovat strategii v této oblasti. Angažovala se v rámci celoevropské platformy CSR Europe, která v Evropě zastřešuje téma odpovědného a udržitelného podnikání. Více než 10 let působila jako místopředsedkyně poradního orgánu vlády pro téma neziskového sektoru a firemního dárcovství a předsedala jeho Výboru pro legislativu a financování. Stála u zrodu inovativních projektů se společenským dopade, jako jsou například dárcovské DMS nebo Národní potravinová sbírka. Za svůj přístup získala řadu oborových ocenění, mezi nimi například Českou cenu za PR. Magazín Forbes ji pět let po sobě zařadil do žebříčku nejvlivnějších žen Česka. V Plzeňském Prazdroji se věnuje udržitelnosti, komunikaci a vnějším vztahům. 

Kontakt

Plzeňský Prazdroj, a.s., Ovocný trh 8, Myslbek, 110 00 Praha 1

e-mail:  pavlina.kalousova@asahibeer.cz

Richard Paulů

Richard Paulů studoval potravinářské technologie na Střední průmyslové škole a poté kvasnou chemii a bioinženýrství na VŠCHT v Praze. Posléze se stal mistrem v Obchodních sladovnách v Nymburce, v Prostějově byl vedoucím výroby a ředitelem závodu. Po působení na pozici obchodního ředitele v Tchecomalt Group se vrátil do Obchodních sladoven jako předseda představenstva a ředitel. Aktuálně pracuje jako statutární ředitel ve Sladovnách Soufflet ČR.

Kontakt

Sladovny Soufflet ČR, Vrahovická 56, 796 29 Prostějov

e-mail: rpaulu@soufflet.com

Zdeněk Rosa

Zdeněk Rosa je absolventem Kingston University Londýn v oboru podnikového řízení a Západočeské univerzity v Plzni v oboru právo. Po ukončení studia v Anglii nastoupil do CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a dále působil jako tajemník Svazu pěstitelů chmele ČR. Od roku 2009 zastává pozici předsedy představenstva CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a Bohemia Hop, a.s. České chmelařství zastupuje v mezinárodní chmelařské organizaci IHGC, kde působí na pozici vice-prezidenta a předsedy ekonomické komise. Je místopředsedou Svazu pěstitelů chmele ČR a členem redakční rady časopisu Chmelařství.

Kontakt

Bohemia Hop, Mostecká 2580, 438 19 Žatec

e-mail: rosa@bohemiahop.cz

Milan Schramm

Milan Schramm po studiích na Střední průmyslové škole potravinářské technologie v Praze v Podskalské ulici započal svou kariéru v roce 1991 v Pivovaru Louny, kde prošel různými pozicemi od laboratoře až po výrobně technické. Po dokončení studia na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze byl ve společnosti jmenován finančním ředitelem a prokuristou. Po převzetí Pivovaru Louny společností Drinks Union působil v pozici ředitele Supply Chain a mezi lety 2005 a 2008 zde zastával funkci generálního ředitele. Po akvizici koncernem Heineken pracoval na nejvyšších pozicích v odděleních výroby, logistiky, investičních projektů a nákupu. Následně se v koncernu angažoval od 2011 do 2016 i jako ředitel a vrchní sládek pivovaru Starobrno, produkující až 1,3 mil. hl piva ročně. Již v polovině roku 2014 se rozšířila jeho působnost na pozici ředitele výroby HEINEKEN Česká republika a.s. se zodpovědností za výrobu, rozvoj a kvalitu v pivovarech Starobrno, Krušovice a Velké Březno a stal se současně členem představenstva společnosti HEINEKEN Česká republika a.s. V roce 2017 povýšil na pozici Supply Chain Director (ředitel dodavatelského řetězce), kde k zodpovědnosti za výrobu, rozvoj a kvalitu v pivovarech Starobrno, Krušovice a Velké Březno se rozšířila jeho působnost o zákaznický servis, logistiku a plánování. Nadále zastává funkci člena představenstva společnosti HEINEKEN Česká republika a.s.

Kontakt

HEINEKEN Česká republika, a.s., U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice

e-mail: milan.schramm@heineken.com

Josef Vávra

Josef Vávra se vyučil sladovníkem v Plzni, dále pokračoval na Střední průmyslové škole pro pracující v Plzni a současně pracoval v Jihočeských pivovarech, závod Humpolec.

Po střední škole vystudoval VŠCHT v Praze na fakultě Potravinářská chemie a bioinženýrství. Diplomovou práci vedenou docentem Janem Šavlem dělal v Budějovickém Budvaru.

Po škole nastoupil jako vedoucí stáčírny do Severomoravských pivovarů závod Ostravar, kde následně pracoval jako vedoucí varny a spilky a později i jako podsládek.

V roce 1991 zprivatizoval se Stanislavem Bernardem a s Rudolfem Šmejkalem pivovar v Humpolci, dnes známý pod názvem Rodinný pivovar Bernard a.s. Zde je nyní Josef Vávra Vrchním sládkem a Generálním ředitelem, od roku 2000 je Generálním ředitelem Sladovny Bernard v Rajhradě.

Kontakt

Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec

e-mail: josef.vavra@bernard.cz

Michal Voldřich

Michal Voldřich vystudoval VŠCHT v Praze obor sladařství a pivovarství. Po studiu nastoupil do pivovarů Braník a Staropramen, kde se nakonec stal vrchním sládkem pivovaru Staropramen. Poté, co vybudoval jako spolumajitel jeden z nejstarších českých minipivovarů, působil i ve strojírenství. V roce 2009 se stal výrobním ředitelem Pivovaru Platan v Protivíně. Od roku 2022 k tomu ještě vykonává pozici výrobního ředitele skupiny Pivovary Lobkowicz Group.

Kontakt:

Pivovar Protivín, a.s., Pivovar 168, 398 11 Protivín

e-mail: michal.voldrich@pivovar-protivin.cz 

David Zappe

David Zappe je absolventem Budapest Business School. Profesní dráhu započal v roce 2000 V Kraft Foods a pokračoval ve společnosti SABMiller v Maďarsku. Po následném působení ve významných společnostech v oblasti rychloobrátkového zboží (British American Tobacco, Kraft Foods, atd.) se v roce 2012 vrátil k pivu, když se přesunul do společnosti Heineken. Zde působil 9 let na několika marketingových pozicích v České republice i zahraničí. Od roku 2021 zastává pozici marketingového ředitele společnosti Pivovary Staropramen pro Česko a Slovensko.

Kontakt: 

Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 43/84, 150 54  Praha 5

e-mail: david.zappe@molsoncoors.com