logo

Základní fakta

Spotřeba piva je závislá na řadě vnějších faktorů. Do roku 2019 jeho produkce stoupala. Ve stejném roce byla s objemem 21.6 milionů hektolitrů dokonce rekordní. V dalším období byl celkový výstav výrazně ovlivněn koronavirovou pandemií, což mělo zejména dopad na provoz hospod a restaurací.  

V dlouhodobém horizontu stabilně mírně roste především spotřeba ležáků, tedy spodně kvašených piv se stupňovitostí 11° - 12°. Oproti minulosti je větší zájem o nealkoholická piva a míchané nápoje na bázi piva, tzv. pivních mixů. Zatímco dříve převládaly jejich alkoholické varianty, začínají se do popředí dostávat i ty nealkoholické.

Rok 2021

Roční spotřeba piva v Česku se v roce 2021 propadla na historicky pátou nejnižší úroveň od roku 1950. Ta byla 129 litrů na obyvatele. Přesto, že pivovary zaznamenaly celkový pokles výstavu o 2,8 %, dokázaly se přizpůsobit novým podmínkám na trhu a navíc intenzivně podporovat své odběratele.

Spotřeba piva na jednoho obyvatele v roce 2021 v litrech 

Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven, z.s.

Celkový výstav v meziročním srovnání poklesl o 563 tisíc na 19,6 milionu hl. Z tohoto množství se na domácí trh dodalo 14,320 mil. hl. V hospodách a restauracích se vypila čtvrtina z celkového objemu prodaného piva určeného pro český trh.

Celkový výstav piva roce 2021 v tisících hektolitrů 

Zdroj: Generální ředitelství cel a Český svaz pivovarů a sladoven, z.s.

Nejprodávanějším zůstalo pivo v lahvích, a to s podílem 45 % z celkového výstavu. Pivo v sudech si zachovalo, stejně jako v roce předchozím, čtvrtinový podíl. Zásadně však vzrostl zájem o pivo v plechovkách, a to v meziročním srovnání o celých 33 %. Pivo v plechovkách tvoří již 18procentní podíl. Pivo v PET lahvích zaznamenalo další pokles z 11 na 10 %. Do cisteren se stočila 2 %.

Nejoblíbenějším druhem piva zůstal ležák, tedy spodně kvašené pivo se stupňovitostí 11 - 12. Jeho podíl dosáhl 55 %. Podíl výčepního piva byl téměř 41 %. Na předpandemickou úroveň se vrátila kategorie ostatních piv s podílem 4 %. Důvodem byl zájem o pivní speciály.

Dařilo se rovněž exportu. V meziročním srovnání byl vyšší o 236 tisících hektolitrů, což představuje celkově 5,239 milionů hl piva. Podíl exportu na celkovém výstavu tak dosáhl na téměř 27 % .

Sladařství vyprodukovalo 518 tisíc tun sladu, což je o 6,7 % více než v předešlém roce. Do zahraničí se z toho vyvezlo 236 tisíc tun (45 %). Export narostl o 28 %.  Slad se loni vyvážel do 40 zemí celého světa.

Rok 2020

Roční spotřeba piva na obyvatele dosáhla v roce 2020 v Česku 135 litrů, což bylo zatím nejméně od 60. let minulého století. Snížil se celkový výstav, který v meziročním srovnání klesl o 1,5 milionu hektolitrů a dosáhl tak hodnoty 20,1. Za pokles mohly koronavirové restrikce a omezení provozu hospod a restaurací v tuzemsku i v zahraničí.

 

Graf spotřeby v litrech Zdroj: ČSPS

„Jako pivovarníci sledujeme údaje už od roku 1950. Já osobně mám hodně bohaté zkušenosti, ale takovou situaci jsem ještě nezažil. Nepamatuji, že by na tom kdy hospody a restaurace byly tak špatně. Krize se promítá do obchodních ztrát, ale i osudů celé řady lidí, kteří pivovarnickou tradici jako národní poklad střeží,“ řekl k vývoji za rok 2020 František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven.

 

Graf výstavu v tisících hektolitrů. Zdroj: ČSPS a GŘC

Nejprodávanějším obalem zůstala klasická pivní lahev (46 % podíl z celkového výstavu), velký pokles byl samozřejmě patrný u sudů (25 % podíl z celkového výstavu) a cisteren (2 % podíl z celkového výstavu). Naopak mírný nárůst si připsaly plechovky (15 % podíl z celkového výstavu). Lahve se udržely na 12 % (podíl z celkového výstavu).

Rok 2019

Celkový výstav v roce 2019 vzrostl o 1,6 % a dotkl se hranice 21,6 milionu hektolitrů. Za tímto výsledkem stál především export, který se meziročně zvýšil o 4,5 procenta. Nealkoholické pivo si v exportu polepšilo o 22 procent. Celková spotřeba piva se zvýšila o 0,9 procenta na 16,7 milionu hektolitrů.

Spotřeba piva na obyvatele se meziročně zvýšila o 1 litr na celkových 142 litrů. Prodej čepovaného piva v meziročním srovnání klesl o 1 procentní bod. Z hlediska obalů mělo největší podíl lahvové pivo se 40 procentním podílem. U sodového piva to bylo 33 a PET lahví 11 procent. Podíl piva v plechovkách vzrostl o 1 procentní bod na celkových 12 procent.

Oblíbené byly především ležáky, tedy spodně kvašená piva se stupňovitostí 11 % – 12 %. Jejich podíl byl 51,8 procent. Podíl výčepního piva klesal a dosáhnul 43,8 %. Ostatní piva se pak na celku podílela 4,5 %.

Export vzrostl o 4,5 procenta a dosáhl výše 5,4 milionů hektolitrů. Sladovny vyprodukovaly 543 tisác tun sladu, do zahraničí se z toho vyvezlo 223 tisíc tun.