Ocenění

Český svaz pivovarů a sladoven každoročně na konci září pořádá Svatováclavskou slavnost českého piva. Její součástí je uvedení významných osobností do Síně slávy českého pivovarství a sladařství za celoživotní přínos oboru. Během večera Svaz vyhlašuje rovněž Cenu českého sládka F. O. Poupěte za přínos pivovarství, sladařství a návazným odvětvím v České republice. Důležitou součástí Svatováclavské slavnosti je také vyhlášení vítězů nejvýznamnější degustační soutěže roku, České pivo.

Soutěž České pivo

Odbornou soutěž České pivo vyhlašuje každoročně Český svaz pivovarů a sladoven již od roku 2001 ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským v roli odborného garanta. Vzorky jsou rozděleny do pěti soutěžních kategorií: Světlý ležák, 11% světlý ležák, Světlé výčepní pivo, Tmavé pivo, Nealkoholické pivo.

Soutěž České pivo má dvě kola, čímž je posílena objektivita hodnocení. Degustační komise, složená z pivovarníků, pedagogů, odborníků z Chmelařského institutu a SZPI, za dohledu notáře posuzuje senzorické vlastnosti piva. Soutěžní vzorky jsou odebírány přímo v pivovarech zástupci Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského. Soutěž je otevřená všem tuzemských pivovarům produkujícím roční pivní výstav nad pět tisíc hektolitrů.

Nominační formuláře a pravidla ke stažení pro rok 2018:

Cena F. O. Poupěte

Cenu českého sládka F. O. Poupěte uděluje od roku 2007 každoročně Český svaz pivovarů a sladoven vynikajícím profesionálům v pivovarském oboru.

Síň slávy

Do Síně slávy českého pivovarství a sladařství, již založil Svaz v roce 2002, jsou každoročně uváděny významné osobnosti pivovarsko-sladařského oboru.

Novinářská anketa Naše pivo

Anketu popularity piv mezi médii Naše pivo uspořádal Český svaz pivovarů a sladoven poprvé v roce 2001.