Ocenění

Český svaz pivovarů a sladoven každoročně na konci září pořádá Svatováclavskou slavnost českého piva. Její součástí je uvedení významných osobností do Síně slávy českého pivovarství a sladařství za celoživotní přínos oboru. Během večera Svaz vyhlašuje rovněž Cenu českého sládka F. O. Poupěte za přínos pivovarství, sladařství a návazným odvětvím v České republice. Důležitou součástí Svatováclavské slavnosti je také vyhlášení vítězů nejvýznamnější degustační soutěže roku, České pivo.

Degustační soutěži České pivo roku 2019

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti v odborné Degustační soutěži České pivo roku 2019*. Soutěž se vyhlašuje v kategoriích: světlé ležáky, 11% světlé ležáky, světlá výčepní piva, tmavé ležáky, tmavá výčepní piva, nealkoholická piva atd. Přesné rozdělení kategorií se řídí podle pravidel přiloženého soutěžního řádu.

Sud s vítězným ležákem bude následně slavnostně naražen při Svatováclavské slavnosti jako akt zahájení Dnů českého piva 2019.

V příloze zasíláme přihlášku a „Soutěžní řád“ pro účast v letošním ročníku soutěže piv „České pivo 2019“.  Pokud máte zájem se soutěže zúčastnit, vyplněné přihlášky zašlete, prosím, nejpozději do 28. 2. 2019 na adresu:

Český svaz pivovarů a sladoven, z.s.
Lípová 15
120 44  Praha 2

Přílohy:


S pozdravem „Dej Bůh štěstí“

Ing. František Šámal, předseda ČSPS           
Ing. Martina Ferencová, výkonná ředitelka

 

Odbornou soutěž České pivo vyhlašuje každoročně Český svaz pivovarů a sladoven již od roku 2001 ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským v roli odborného garanta. Vzorky jsou rozděleny do pěti soutěžních kategorií: Světlý ležák, 11% světlý ležák, Světlé výčepní pivo, Tmavé pivo, Nealkoholické pivo.

Soutěž České pivo má dvě kola, čímž je posílena objektivita hodnocení. Degustační komise, složená z pivovarníků, pedagogů, odborníků z Chmelařského institutu a SZPI, za dohledu notáře posuzuje senzorické vlastnosti piva. Soutěžní vzorky jsou odebírány přímo v pivovarech zástupci Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského. Soutěž je otevřená všem tuzemských pivovarům produkujícím roční pivní výstav nad pět tisíc hektolitrů.

Nominační formuláře a pravidla ke stažení pro rok 2019:

DEGUSTAČNÍ SOUTĚŽ ČESKÉ PIVO 2019

Český svaz pivovarů a sladoven vyhlašuje 19. ročník Degustační soutěže ČESKÉ PIVO.

Soutěž se vyhlašuje v kategoriích: světlý ležák, 11% světlý ležák, světlé výčepní pivo, tmavé pivo, nealkoholické pivo. Sud s vítězným ležákem bude následně slavnostně naražen na Svatováclavské slavnosti jako akt zahájení Dnů českého piva 2019.

Vyplněné přihlášky, prosím, zasílejte na adresu Svazu nejpozději do 28.2.2019.

Podrobné informace a soutěžní řád naleznete v sekci Ocenění .

Cena F. O. Poupěte

Cenu českého sládka F. O. Poupěte uděluje od roku 2007 každoročně Český svaz pivovarů a sladoven vynikajícím profesionálům v pivovarském oboru.

Síň slávy

Do Síně slávy českého pivovarství a sladařství, již založil Svaz v roce 2002, jsou každoročně uváděny významné osobnosti pivovarsko-sladařského oboru.

Novinářská anketa Naše pivo

Anketu popularity piv mezi médii Naše pivo uspořádal Český svaz pivovarů a sladoven poprvé v roce 2001.