Ocenění

Český svaz pivovarů a sladoven každoročně na konci září pořádá Svatováclavskou slavnost českého piva. Její součástí je uvedení významných osobností do Síně slávy českého pivovarství a sladařství za celoživotní přínos oboru. Během večera Svaz vyhlašuje rovněž Cenu českého sládka F. O. Poupěte za přínos pivovarství, sladařství a návazným odvětvím v České republice. Důležitou součástí Svatováclavské slavnosti je také vyhlášení vítězů nejvýznamnější degustační soutěže roku, České pivo.

Soutěž České pivo

Odbornou soutěž České pivo vyhlašuje každoročně Český svaz pivovarů a sladoven již od roku 2001 ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským v roli odborného garanta. Vzorky jsou rozděleny do pěti soutěžních kategorií: Světlý ležák, 11% světlý ležák, Světlé výčepní pivo, Tmavé pivo, Nealkoholické pivo.

Soutěž České pivo má dvě kola, čímž je posílena objektivita hodnocení. Degustační komise, složená z pivovarníků, pedagogů, odborníků z Chmelařského institutu a SZPI, za dohledu notáře posuzuje senzorické vlastnosti piva. Soutěžní vzorky jsou odebírány přímo v pivovarech zástupci Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského. Soutěž je otevřená všem tuzemských pivovarům produkujícím roční pivní výstav nad pět tisíc hektolitrů.

Cena F. O. Poupěte

Cenu českého sládka F. O. Poupěte uděluje od roku 2007 každoročně Český svaz pivovarů a sladoven vynikajícím profesionálům v pivovarském oboru.

Síň slávy

Do Síně slávy českého pivovarství a sladařství, již založil Svaz v roce 2002, jsou každoročně uváděny významné osobnosti pivovarsko-sladařského oboru.

Novinářská anketa Naše pivo

Anketu popularity piv mezi médii Naše pivo uspořádal Český svaz pivovarů a sladoven poprvé v roce 2001.