Ocenění

Český svaz pivovarů a sladoven každoročně na konci září pořádá Svatováclavskou slavnost českého piva. Její součástí je uvedení významných osobností do Síně slávy českého pivovarství a sladařství za celoživotní přínos oboru. Během večera Svaz vyhlašuje rovněž Cenu českého sládka F. O. Poupěte za přínos pivovarství, sladařství a návazným odvětvím v České republice. Důležitou součástí Svatováclavské slavnosti je také vyhlášení vítězů nejvýznamnější degustační soutěže roku, České pivo.

Degustační soutěži České pivo roku 2021

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti v odborné degustační soutěži České pivo roku 2021*. Soutěž se vyhlašuje v kategoriích:

 • světlé ležáky
 • 11% světlé ležáky
 • světlá výčepní piva
 • tmavá piva
 • nealkoholická piva neochucená
 • nealkoholická piva ochucená

 

PROSÍM, VĚNUJTE POZORNOST TĚMTO DŮLEŽITÝM INFORMACÍM:

 • Degustační soutěž bude v letošním roce JEDNOKOLOVÁ (stejně jako minulý rok je důvodem pandemie COVID-19)
 • Přihlášky adresujte POUZE na Český svaz pivovarů a sladoven, z.s., Lípová 15, 120 44  Praha 2, nebo zasílejte e-mailem na: radka.cerna@cspas.cz .

 • Všechny přihlášené vzorky podléhají poplatku (3. 750 Kč bez DPH/vzorek)

 • Dodání vzorků prosíme opět do Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, sekretariát AZL – TERMÍN BUDE UPŘESNĚN

 • Vzorky NEBUDOU VYZVEDÁVÁNY v pivovarech

Pokud to epidemiologická situace dovolí, sud s vítězným ležákem bude slavnostně naražen na Svatováclavské slavnosti jako akt zahájení Dnů českého piva 2021. S výsledky se bude nadále pracovat dle komunikačního plánu Svazu.

V příloze zasíláme přihlášku pro účast v letošním ročníku soutěže piv „ČESKÉ PIVO 2021“.

Vyplněné přihlášky zasílejte, prosím, nejpozději do 30. 4. 2021 na e-mailovou adresu: radka.cerna@cspas.cz .

 

Přílohy:


S pozdravem „Dej Bůh štěstí“

Ing. František Šámal, předseda ČSPS           
Ing. Martina Ferencová, výkonná ředitelka

 

Odbornou soutěž České pivo vyhlašuje každoročně Český svaz pivovarů a sladoven již od roku 2001 ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským v roli odborného garanta. Vzorky jsou rozděleny do pěti soutěžních kategorií: Světlý ležák, 11% světlý ležák, Světlé výčepní pivo, Tmavé pivo, Nealkoholické pivo.

      * Soutěž České pivo roku je jedinou soutěží, kterou Český svaz pivovarů a sladoven v daném roce vyhlašuje. Slavnostní vyhlášení výsledků, předání plaket, diplomů a cen, se uskuteční v průběhu Svatováclavské slavnosti českého piva, která se každoročně koná při příležitosti oslav výročí svatého Václava, patrona českých pivovarníků a sladovníků, koncem září. Této soutěži je věnována patřičná pozornost s cílem popularizovat hlubokou tradici českého pivovarství a jednotlivé značky vyrobené českými pivovary.

Nominace k uvedení do Síně slávy českého pivovarství a sladařství za celoživotní dílo a na cenu českého sládka Františka Ondřeje Poupěte

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
rádi bychom Vás touto cestou vyzvali k zaslání nominací do Síně slávy Českého svazu pivovarů a sladoven a k udílení výročních cen českého sládka F .O. Poupěte. Základní kritéria pro udělení jednotlivých cen zůstávají stejná.

Nominace do Síně slávy českého pivovarství a sladařství smí posílat pouze členové Svazu. Do Síně slávy za celoživotní dílo v oboru pivovarském, sladařském, chmelařském a pěstitelském je uveden člověk, jenž svou profesionální kariéru již ukončil či postupně ji ukončuje. Laureátem však může být i takový jedinec, který i přes svůj vyšší věk pokračuje jako konzultant či působí jako pedagog.  Každý nominovaný by měl splňovat kritéria jako prokazatelnou dlouhodobou činnost v oblasti pivovarnictví, sladařství, chmelařství či pěstitelství. Bezpochyby by se mělo jednat o člověka budící respekt široké odborné veřejnosti, jehož odborné a osobnostní kvality se projevily na rozvoji dobré pověsti českého piva. Nominační formulář je k dispozici na webových stránkách a nominace jsou přijímány do 30. dubna.

V případě čestné plakety českého sládka Františka Ondřeje Poupěte je hlavní myšlenkou ocenění takových osob či subjektů, které se v uplynulém roce významným způsobem zasloužily o pozitivní přínos českému pivovarnictví a sladařství. Návrh na ocenění může vzejít i od člověka či organizace, která není členem ČSPS. Z návrhů pak hlasování předsednictva ČSPS vzejde laureát čestné plakety Františka Ondřeje poupěte.

Nominační formulář je opět k dispozici na webových stránkách www.ceske-pivo.cz a nominace jsou přijímány do 30. dubna tohoto roku. Každý nominační list je platný i pro následující roky.

Nominace, prosím, zasílejte na sekretariát ČSPS – e-mail: radka.cerna@cspas.cz.

Více informací a podrobnosti včetně nominačních kritérií najdete v přílohách a na webových stránkách ČSPS.

 

Přílohy:


S pozdravem „Dej Bůh štěstí“

Ing. František Šámal, předseda ČSPS           
Ing. Martina Ferencová, výkonná ředitelka

DEGUSTAČNÍ SOUTĚŽ ČESKÉ PIVO 2019

Český svaz pivovarů a sladoven vyhlašuje 19. ročník Degustační soutěže ČESKÉ PIVO.

Soutěž se vyhlašuje v kategoriích: světlý ležák, 11% světlý ležák, světlé výčepní pivo, tmavé pivo, nealkoholické pivo. Sud s vítězným ležákem bude následně slavnostně naražen na Svatováclavské slavnosti jako akt zahájení Dnů českého piva 2019.

Vyplněné přihlášky, prosím, zasílejte na adresu Svazu nejpozději do 28.2.2019.

Podrobné informace a soutěžní řád naleznete v sekci Ocenění .

Cena F. O. Poupěte

Cenu českého sládka F. O. Poupěte uděluje od roku 2007 každoročně Český svaz pivovarů a sladoven vynikajícím profesionálům v pivovarském oboru.

Síň slávy

Do Síně slávy českého pivovarství a sladařství, již založil Svaz v roce 2002, jsou každoročně uváděny významné osobnosti pivovarsko-sladařského oboru.

Novinářská anketa Naše pivo

Anketu popularity piv mezi médii Naše pivo uspořádal Český svaz pivovarů a sladoven poprvé v roce 2001.