logo

Tomáš Slunečko vystřídá ve vedení pivovarského svazu Martinu Ferencovou

Novým výkonným ředitelem Českého svazu pivovarů a sladoven bude od září Tomáš Slunečko. Doposud působil jako diplomat na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii, kde se posledních osm let věnoval problematice zemědělství, potravin a životního prostředí. Slunečko vystřídá Martinu Ferencovou, která po sedmi letech z pozice výkonné ředitelky ke konci srpna odchází.

„Chtěl bych poděkovat Martině za její dlouholetou práci pro svaz i za množství úspěšných projektů, které jsme pod jejím vedením zrealizovali. Přeji jí hodně úspěchů v jejím osobním i profesním životě, ať už bude v pivovarnictví, nebo mimo něj,“ říká Roman Havlík, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven a dodává: „Tomáš Slunečko je zkušený diplomat a odborník na oblast zemědělství, potravin a nápojů, který důkladně zná nejenom české, ale i evropské regulatorní prostředí. Rádi využijeme jeho zkušeností z vládních institucí a úřadů pro další posilování role svazu jako silné profesní organizace a pro realizaci našich strategických cílů a projektů.“  

Tomáš Slunečko přichází do svazu ze Stálého zastoupení České republiky při EU, kde působil v rámci oddělení zemědělství a životního prostředí. Zde se v průběhu posledních let věnoval problematice potravin, alkoholických a tabákových výrobků, propagace a kvality potravin nebo také zemědělským inovacím a výzkumu. Před odchodem do Bruselu působil pět let na Úřadu vlády, v rámci Legislativní rady vlády, kde měl na starosti hodnocení dopadů legislativy. V minulosti pracoval také na Ministerstvu zemědělství a ve Státním zemědělském intervenčním fondu. Aktivně se zapojil do realizace prvního i druhého předsednictví ČR v Radě EU. Má vystudovanou Českou zemědělskou univerzitu v Praze a mluví plynně anglicky, částečně také francouzsky a španělsky. 

„Rád bych se soustředil na pomoc členům svazu v této, nejen pro pivovarský sektor, nelehké době. Hodlám maximálně využít svých zkušeností k budování pozitivního obrazu pivovarského oboru, který má skvělou tradici u nás, a věhlas v zahraničí. Potřebujeme zajistit také větší součinnost se zainteresovanými subjekty v Česku, ale i v zahraničí, především v evropských institucích,“ říká Tomáš Slunečko, nový výkonný ředitel ČSPS.

Nový výkonný ředitel se ujme své role od 1. září.