logo

Pavel Čejka a Pavel Kutmon vstoupí do Síně slávy českého pivovarství a sladařství

Do Síně slávy českého pivovarství a sladařství byly i letos uvedeny dvě významné osobnosti, které svůj život zasvětily pivu. Tentokrát se ocenění dočkal výzkumník a analytik Pavel Čejka a manažer Pavel Kutmon.

Ocenění za celoživotní přínos pivovarskému oboru letos získali dva muži zodpovědní za rozvoj a kvalitu pivovarnictví na výzkumné a obchodní úrovni, kteří se oboru věnovali od druhé poloviny sedmdesátých let. Ocenění, které Český svaz pivovarů a sladoven uděluje od roku 2002, odměňuje znalosti, schopnosti a pracovitost odborníků, kteří svou činností přispěli k rozvoji oboru pivovarnictví i obohacení české pivní kultury. 

Pavel Čejka svou kariérní dráhu zaměřil na posuzování kvality piva z vědeckého hlediska. Analyzoval jednotlivé aspekty kontroly kvality piva i jeho senzorické vlastnosti, a také vypracoval komplexní metodiku identifikace a určení příčin zákalu v pivu. Kromě zavedení a úpravy řady praktik se věnoval také akademické stránce problematiky, a popsal ji v řadě publikací i knih o teorii a praxi výroby piva.

„Oba nominovaní se zásadním způsobem podíleli na vytvoření toho, co znamená české pivo pro nás i ve světě. Pavel Čejka nebyl nominován poprvé, a tak jsem šťastný, že ho můžeme přivítat v Síni slávy. Jeho největší zásluhou je vytvoření senzorické hodnotící metody pro určování kvality piva. Díky němu máme chráněné zeměpisné označení České pivo, a to na národní úrovni, kde se obvykle toto označení neuděluje,“ dodává k nominaci Tomáš Brányik, ředitel Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského. 

Pavel Kutmon má zásluhy při prosazování šlechtění odrůd sladovnického ječmene. Pod jeho vedením vznikly odrůdy jako je Malz či Bojos. „Pavel Kutmon pomáhal šířit osvětu o kultivaci ječmene a prodával kvalitní suroviny, které mohou nést značku České pivo. Jeho program ve šlechtitelské stanici v Hrubčicích přispěl k vytvoření skvělých odrůd, které se odebírají i v zahraničí,“ dodává Brányik. 

Vyšlechtěné odrůdy jsou populární hlavně na Slovensku a v Polsku. Kromě zkušeností s posuzováním kvality odrůd má Kutmon také zkušenosti z vedoucích pozic, ať už jako vedoucí obchodního oddělení nebo později jako ředitel vlastní firmy Limagrain. 

Ing. Pavel Čejka, CSc. vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze v oboru Kvasná chemie, zároveň pak dokončil i aspiranturu na Mikrobiologickém ústavu Akademie věd v Praze. Svou vysokou chemickou a technologickou kvalifikaci zužitkoval ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském, kde působil přes 40 let, konkrétně od roku 1975 až do roku 2019. Věnoval se zde především výzkumné a analytické práci aspektů kontroly kvality a senzorických vlastností piva. Zároveň byl velmi aktivním akademikem, je autorem i spoluautorem řady patentů, tří odborných knih, 130 publikací a téměř 200 odborných přednášek. Podílel se na překladu dvou odborných knih o pivu do češtiny a je držitelem dvou cen F.O. Poupěte. Je také průkopníkem komplexní metodiky identifikace a určení příčin zákalu v pivu a jako první v roce 2004 odborně popsal fenomén českého piva. Pomáhal tedy formulovat, čím je české pivo výjimečné ve srovnání se zahraničním.

Ing. Pavel Kutmon patří k významným manažerům českého pivovarnictví. Pochází z pekařské rodiny a vystudoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Od roku 1990 působil jako obchodní zástupce a později i jako vedoucí obchodního oddělení společnosti Selgen – Oseva Praha, kde získával své bohaté obchodnické zkušenosti. Ty pak zúročil při založení vlastní firmy Cebeco Seeds, dceřiné společnosti nizozemské Cebeco Seeds Group. Skrze další fúzi se společností Plant Select dostal Pavel Kutmon možnost významně ovlivňovat rozvoj a šlechtění odrůd sladovnického ječmene. Pod jeho vedením vznikly úspěšné odrůdy jako je Malz a Bojos, zároveň se zasazoval i o úspěšné využití této kvalitní suroviny. Od roku 2007 se firma stala součástí skupiny Limagrain, a Kutmon do odchodu do důchodu působil jako ředitel Limagrain Česká republika. Kutmon i v rámci struktur zahraničních firem prosazoval šlechtitelské programy zaměřené na české odrůdy ječmene, doporučené pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením České pivo. Sladovnické odrůdy Limagrainu měly navíc velký vliv i na Slovensku.