logo

Energetická krize

Vážení členové, 

plně vnímáme velmi napjatou situaci v naší společnosti. Rostoucí ceny energií a jejich fatální dopad na celé hospodářství i jednotlivé domácnosti, vysoká míra inflace a samozřejmě přetrvávající ruská agrese na Ukrajině prohlubuje nejistotu na trhu a z ní plynoucí nervozitu z budoucnosti. Chápu vážnost celé situace, a proto k vám směřuji tento mail.  

Objektivním faktem je, že se jedná o velmi širokou problematiku vyžadující komplexní opatření celoevropského i globálního charakteru. Plné účinky těchto kroků se však promítnou nejdříve za několik měsíců až let. Tento časový luxus nyní nemáme, proto je na místě požadovat po naší vládě i okamžitá řešení na omezenou dobu. Z dlouhodobého hlediska je tedy úkolem eliminovat příčiny, a do budoucna jim v maximální možné míře předcházet, a současně hledat rychlá, efektivní a účinná řešení (i za cenu souvisejících rizik) s cílem překlenout nejbližší období.

V kontextu uvedeného se v posledních týdnech a měsících Hospodářská komora velmi aktivně zapojila do diskuzí s představiteli státu, kde předkládá vlastní návrhy. Apeluji na konstruktivní jednání na úrovni vlády, opozice, zástupců podnikatelů a zaměstnavatelů, zaměstnaneckých odborů i dalších expertů, což jsem mj. uvedl rovněž minulou středu během tiskové konference (záznam viz níže). Na ní jsem také představil návrhy možných okamžitých řešení. Konkrétně využití Dočasného krizového rámce Evropské komise a dočasné zastropování cen (především plynu) na úrovni celé EU. Také o tom by měla jednat mimořádně svolaná evropská rada pro energetiku dne 9. září 2022. Vyzval jsem vládu, aby hledala řešení jak na evropské úrovni, tak na úrovni ČR. Řešení, které by v horizontu několika málo týdnů pomohlo ulevit jak domácnostem, tak podnikatelům, a firmy nemusely omezovat či dokonce zastavovat svou činnost a propouštět zaměstnance.  

Níže pro připomenutí naleznete shrnutí aktuální nabídky vládní pomoci a aktivity.

Vládní pomoc: 

 

Aktivity s cílem zmírnit energetickou krizi: