logo

Cena energií

Stanovení maximálních cen energií nebude u tuzemských domácností limitováno jejich spotřebou, oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. U malých a středních podniků unijní energetičtí ministři jednají o návrhu, který by jim zajistil zavedení cenového stropu do výše 80 % nejvyšší spotřeby za posledních pět let. 

Vláda novelizovala nařízení, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. V důsledku energetické krize a omezených dodávek plynu rozhodla o snížení limitu pro minimální teplotu z 20 na 18 °C na nevenkovním pracovišti. Např. na pracovištích, kde zaměstnanci pracují manuálně rukama vsedě, se limit pro teplotu sníží z 18 na 16 °C. Nařízení je k dispozici na webu vlády.

Vláda zřejmě rozšíří okruh subjektů, pro které zastropuje ceny energií. Vedle domácností, veřejného sektoru a malých firem a živnostníků by se cenové regulace měly dočkat i podniky do 250 zaměstnanců s ročním obratem do 50 mil. eur (1,2 mld. Kč). O rozšíření zastropování ceny energií bude vláda vyjednávat s EU.

Energetický regulační úřad navrhuje, aby vláda vedle silové elektřiny zastropovala i regulovanou složku její ceny. Tu tvoří poplatek za distribuci energie, během které dochází ke ztrátám v síti. Ztráty musí následně distributoři nahrazovat nákupy elektřiny. To se jim při současných cenách prodražuje a musí vyšší náklady promítat do cen pro zákazníky. 

Evropská komise navrhla nové sankce proti Rusku kvůli vyostření konfliktu na Ukrajině. Je mezi nimi mj. dohoda o globálním zastropování cen ruské ropy, další omezení obchodu s ruskými firmami nebo návrh, aby občané EU nemohli zasednout ve vedení ruských státních firem. Sedmý balík protiruských sankcí musí jednomyslně schválit všechny státy Unie.