logo

České pivo má podle dat Brewers of Europe mezi veřejností excelentní emoční vnímání

Praha, 20. října 2021 -  Česká pivní kultura je termín, který má podle letošního šetření evropského pivovarnického sdružení Brewers of Europe významnou historii. O tom, že je součástí naší národní hrdosti, je přesvědčeno více než 88 procent respondentů. Vysoká kvalita českého piva je pak ovlivněna mimo jiné i tím, že je vyrobeno právě z domácích zdrojů. Nadstandardně byl hodnocený i jeho ekonomický přínos. Pozitivně jej podle šetření vnímají muži i ženy.

 

K vysokému hodnocení českého piva v žebříčku Brewers of Europe pomohlo pozitivní emoční vnímání napříč celou domácí společností a také dlouhá kulturní tradice. Pivo jednoznačně bodovalo jako společník pro rozmanitou příležitost nebo jídlo. S tím, že je určeno pro dobré pro chvíle s přáteli, souhlasí přes 89 procent dotazovaných.                          

Podle valné většiny respondentů, přesně 88 procent, je české pivo osvěžující a dobře hasí žízeň. Šetření dále potvrdilo, že má významnou historii. Myslí si to téměř 96,5 procenta respondentů. Ceněný je pak zejména fakt, že se vyrábí s vysokou péčí z kvalitních ingrediencí a z domácích zdrojů. Fakt, že se jedná právě o domácí zdroje, považuje za výhodu více než 90 procent dotazovaných. K dalším benefitům, jež veřejnost vnímá pozitivně je to, že existuje pestrá paleta druhů a značek českých piv. Excelentní reputaci má proto také naše pivo hned u 85,5 procenta mužů a 75 procenta žen.    

Samostatným kritériem se v průzkumu Brewers of Europe stal celý sektor pivovarnictví, který současně dosáhl na nejvyšší míru hodnocení. Pivovary ztrácely body pouze u dotazovaných, kteří mají s jejich produktem malou nebo žádnou zkušenost. Jejich slabší stránkou byl podle analýzy vliv na životní prostředí (78,9 procenta).

“České pivovarnictví je sektor s výrazným ekonomickým přínosem pro stát. Ročně na daních odvádí okolo 30 miliard korun a vytváří pracovní příležitosti pro zhruba 65 tisíc lidí. Vedle toho samozřejmě zaujímá neodmyslitelnou pozici v kultuře našeho národa. Je tedy víc než logické, že od něj lidé očekávají stejně vysoké cíle i v přínosech společenských,” komentuje výsledek letošní analýzy ředitelka Českého svazu pivovaru a sladoven Martina Ferencová.

Šetření pro Brewers of Europe realizovala společnost RepTrak prostřednictvím on-line dotazování. Součástí Brewers of Europe  je celkově 29 národních asociací, včetně České asociace pivovarů a sladoven.

Český svaz pivovarů a sladoven

Svaz sdružuje pivovary, sladovny a další instituce, které se přímo či nepřímo podílejí na výrobě piva v České republice. Mezi členy jsou rovněž chmelaři, výrobci pivního skla, etiket, technologických a technických zařízení pro pivovarský sektor, vzdělávací instituce a další subjekty. Svaz navazuje na tradici, která sahá až do druhé poloviny 19. století. Hlavním cílem je prosazování a obhajování práv a společných zájmů členů. Je rovněž členem evropského pivovarnického sdružení The Brewers of Europe.