logo

Velikonoce proběhnou opět ve znamení kampaně „Řídím, piju nealko pivo“

Praha, 27. března 2018 – Již osmý ročník dopravně bezpečnostní kampaně „Řídím, piju nealko pivo“ čeká na řidiče o letošních Velikonocích. S preventivními hlídkami se lidé v průběhu jarních svátků setkají po celé České republice. Dosud přinesla spolupráce Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS), Policie ČR a oddělení BESIP Ministerstva dopravy bezmála tisícovka dnů, během nichž bylo téměř 35 000 řidičů odměněno za svůj zodpovědný přístup.

 „O velikonočních svátcích výrazně roste konzumace alkoholu a rizika s tím spojená v podobě vážných dopravních nehod. Z toho důvodu Policie ČR tak jako v minulých letech plánuje celorepublikovou dopravně bezpečnostní akci, která bude zaměřena mimo jiné i na kontrolu dodržování zákazu konzumace alkoholu. Dohled bude primárně směřován na hlavní silniční tahy a rizikové lokality,“ říká plk. Tomáš Lerch, ředitel služby dopravní policie.

Dopravní policisty na vybraných stanovištích po celé ČR doprovodí promotéři ČSPS a koordinátoři oddělení BESIP. Řidiči budou za své příkladné chování odměněni nealkoholickým pivem a alkohol testerem. „Řidiči na tuto kampaň reagují pozitivně. Drobná odměna posiluje jejich vnitřní motivaci chovat se za volantem zodpovědně,“ říká Martina Ferencová, výkonná ředitelka ČSPS.

Alkohol loni zmařil na silnicích 48 životů

Ze statistik Policie ČR vyplývá, že u 4 251 nehod (meziroční pokles o 134 nehod) bylo v roce 2017
u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholu. Při těchto nehodách došlo k usmrcení 48 osob (o 4 osoby méně než v roce 2016). Dvacet tři úmrtí pak měli v loňském roce na svědomí viníci dopravních nehod, u nichž bylo zjištěno více než 1,5 promile alkoholu v krvi. „Počet dopravních nehod pod vlivem alkoholu sice klesá, stále ale toto číslo považujeme za vysoké. Většina těchto fatálních nehod je naprosto zbytečných a nemuselo by k nim docházet, kdyby se řidiči chovali zodpovědně a za volant pod vlivem alkoholu neusedali. Vnímám proto jako nezbytné upozorňovat širokou veřejnost o rizicích alkoholu za volantem a šířit osvětu mezi řidiče, jak se chovat v silničním provozu, aby neriskovali život svůj ani životy jiných, “ uvedl plk. Tomáš Lerch.

Nejvíce dopravních nehod pod vlivem alkoholu se v roce 2017 stalo na území Středočeského kraje (508 nehod), Moravskoslezského kraje (428 nehod), Jihomoravského kraje (407 nehod). Nejlépe si v této statistice stojí kraje Karlovarský, Vysočina a Liberecký.

Počet oslovených lidí roste, stejně jako zájem o nealko pivo

Kampaň „Řídím, piju nealko pivo“, do které se dlouhodobě zapojuje skoro 90 % tuzemských výrobců nealkoholického piva, spustil Český svaz pivovarů a sladoven v roce 2011. Ze statistik PČR vyplývá, že od tohoto roku nehodovost pod vlivem alkoholu klesá. Přímo na českých silnicích bylo do dnešního dne osloveno bezmála 35 000 řidičů, dalších skoro 25 000 lidí se do kampaně zapojilo v rámci preventivních stanů na hudebních festivalech či nejrůznějších městských slavnostech. Návštěvníci si tu vyzkoušejí tzv. opilé brýle, které opticky navozují pocit po požití většího množství alkoholu. „Možnost vyzkoušet si ve stavu absolutní střízlivosti, co dělá alkohol s naší schopností reagovat na vnější podněty, lidi láká. Osobní zkušenost je jednoduše nenahraditelná. Jen v roce 2017 prošlo naším preventivním stanem 4 774 účastníků starších 18 let,“ říká Martina Ferencová. 

Stejně jako zájem o kampaň, roste také akceptace nealkoholického piva coby náhrady normálního piva a první volby mezi nealkoholickými nápoji vůbec. Dokazuje to i studie „Pivo v české společnosti“, kterou pro ČSPS každoročně zpracovává Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR (CVVM). Podle této studie si v situaci, kdy si nemůže dát alkoholické pivo, automaticky v současnosti vybere nealko pivo 49 % mužů a 22 % žen.

Za nealko pivo se staví nejen policisté, ale i lékaři

Češi jsou navzdory poklesu spotřeby čepovaného piva tradičním pivním národem. Zajímají se nejen
o chuť, ale jsou si dobře vědomi také pozitivních účinků přiměřené konzumace piva na lidské zdraví. Nealkoholická piva, která se v Česku vyrábějí, si díky moderním technologickým postupům tyto účinky zachovávají, především pak vysoký podíl vitamínů a minerálních látek.

„Mám zkušenost, že i pacientům po velké operaci srdce nealkoholické pivo velice prospívá,“ říká přední český kardiolog prof. MUDr. Jan Pirk.

Tuzemská spotřeba nealkoholického piva za leden – srpen 2017 (data za celý rok 2017 budou k dispozici až v průběhu dubna 2018) vzrostla podle údajů ČSPS o 7, 5 % procenta.

Více informací o projektu „Řídím, piju nealko pivo“ najdete na www.rpnp.cz.