logo

V rámci projektu „Člověče, nezlob se!“ se nově proškolí zaměstnanci prodejen Tesco

Praha, 28. listopadu 2016 – Český svaz pivovarů a sladoven (ČSPS) pokračuje ve spolupráci s obchodními řetězci v podpoře zodpovědného pití alkoholu prostřednictvím projektu „Člověče, nezlob se!“. Preventivní program od roku 2013 pomáhá vzdělávat zaměstnance v maloobchodě, aby neprodávali alkohol mladistvým. Letos se ho nově účastní obchodní řetězec Tesco, který v tomto duchu proškolí přes dva tisíce zaměstnanců ze dvou stovek prodejen.

Projekt ČSPS „Člověče, nezlob se!“, jenž byl spuštěn v roce 2013, nabízí efektivní způsob prevence, který mladistvým zabraňuje, aby se k alkoholu vůbec dostali. Kontrolními nákupy v prodejnách obchodních řetězců, které se projektu již zúčastnily, bylo zjištěno, že po proškolení personálu v nich pokleslo riziko prodeje alkoholu mladistvým až o 45 procent.

„Letos do projektu vstoupilo Tesco, což je další velký hráč na trhu. Naším společným cílem je snižovat dostupnost alkoholu mladistvým nikoli cestou represe, ale soustavnou informační kampaní. Snažíme se poskytovat podporu prodávajícím při kontrole nákupu alkoholu nezletilým a zároveň upozorňovat, že prodej alkoholu mladším 18 let je nejen protizákonný, ale i protispolečenský,“ říká pověřená výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová, a dodává: „To, že preventivní projekty mají význam, svědčí i závěry výroční zprávy o návykových látkách Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, ze kterých vyplývá, že v minulém roce ubylo mladistvých lidí konzumujících alkohol.“

Zdůrazňuje, že „Člověče, nezlob se!“ je otevřen všem obchodním řetězcům prodávajícím alkohol. Klíčovou součástí školení jsou instruktážní videa upozorňující na modelové situace v reálném prostředí, ke kterým při prodeji alkoholických nápojů může dojít, a jak při nich správně postupovat. Videa zaměstnance a vedoucí prodejen seznamují s nástrahami prodeje alkoholických nápojů a ukazují jim, jak přátelskou, leč důraznou formou odmítnout prodat alkohol nezletilým.

V obchodech Tesco projde školením i management, což je důležité zejména proto, aby se projekt dařilo šířit napříč celou firmou. „Do konce roku absolvuje toto školení více než 1100 našich zaměstnanců a po Novém roce dalších více než tisíc kolegů,“ říká Katarína Lašová, projektová manažerka služeb zákazníkům společnosti Tesco.

Za své tříleté trvání tak bude v „Člověče, nezlob se!“ proškoleno již více než patnáct a půl tisíce zaměstnanců obchodních řetězců ve velkých i v malých městech. Projektu se vedle Tesco účastní například vybrané regionální prodejny COOP nebo prodejny obchodního řetězce Kaufland. Akci podporuje Ministerstvo zdravotnictví ČR, které se problematice prevence alkoholu u mladistvých dlouhodobě věnuje. Projekt „Člověče, nezlob se!“ je součástí aktivit Českého svazu pivovarů a sladoven zaměřených na podporu odpovědné konzumace alkoholu.

„Jak ukazují i výsledky průzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR zpracovaného pro osvětovou kampaň Alkohol zodpovědně, dnešní nezletilí čelí ve společnosti jemnému, ale setrvalému tlaku ke konzumaci alkoholu. A často ho ani nevnímají. Proto musíme být v prevenci maximálně důslední,“ uzavírá Martina Ferencová.

Více je o projektu na: http://www.do18ne.cz/