logo

Program Bezpečná restaurace pomáhá od pondělí (ode dneška) udržet restaurace bezpečné a otevřené. Podpoří jej mediální kampaň.

Pivovary a další partneři programu již zajistili, že se tisíce provozoven v zemi zapojily a staly se z nich “Bezpečné restaurace”. A každý den přibývají stovky dalších.

 

“Sice poněkud nečekaně a narychlo, ale ode dneška se otevírají i vnitřní prostory hospod, restaurací a dalších gastronomických zařízení. Máme samozřejmě radost, že konečně po mnoha měsících mohou podnikatelé v gastronomii začít opět rozbíhat své podnikání, byť stále s jistými omezeními. A zejména jsme rádi, že již několik týdnů s nimi pečlivě připravujeme a komunikujeme program Bezpečná restaurace. Tisíce podniků se již zapojily a denně se přidávají další. A bez ohledu na konkrétní a měnící se požadavky vlády a hygieniků se tak staly bezpečnými pro hosty I jejich personál”, říká Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven.

 

„Ode dneška spouštíme i připravenou kampaň Bezpečná restaurace, která má centrální slogan „Děkujeme, že se chováte zodpovědně“ a která bude probíhat na venkovních plochách a sociálních sítích,“ říká dále Martina Ferencová.  „Klíčovou součástí programu je pak pokračující distribuce materiálů do provozoven a školení jejich personálu. Do tohoto procesu se zapojily nejen naši členové, tedy pivovary, ale i další partneři. Chci jim tímto poděkovat za jejich podporu. Všichni rozvážejí letáky, samolepky a další materiály do provozoven po celé republice, školí své obchodní zástupce a předávají tak dále informace o programu.“

„Provozovnu, která se do programu zapojila, by hosté nejsnáze měli poznat podle letáku nebo samolepky „Jsme bezpečná restaurace“ na dveřích“, říká Ferencová. A dodává: „Partneři programu se nejen zapojili do distribuce materiálů a aktivace provozoven, ale také finančně podpořili produkci kampaně a výrobu všech potřebných materiálů, případně nám zdarma poskytli mediální plochy. Bez jejich podpory by projekt nemohl být připraven v takové kvalitě a rozsahu.“

 

 

Program Bezpečná restaurace je zaměřen jak na provozovatele, tak na hosty. Pro provozovatele je jeho základem kontrolní seznam úkonů, které v průběhu provozu dodržují. Je mezi nimi například pravidelná důkladná dezinfekce všech prostorů a povrchů, dezinfekce výčepního skla, zvýšená frekvence větrání uzavřených prostor či zajištění dostatku dezinfekce pro hosty na vybraných místech v podniku.

Pro hosty je základem 6 doporučení, jak se mají či nemají chovat, aby snížili riziko přenosu viru. Patří mezi ně například dodržování omezení počtu lidí u stolu, dezinfekce rukou, nesdílení brček a příborů či omezení hlasitých projevů a zpěvu.

   

 

Obsah programu Bezpečná restaurace byl připraven ve spolupráci s hygieniky a epidemiology.

„Máme všichni jeden společný cíl – a tím je udržet hospody bezpečné a trvale otevřené. Víme, že virus nezmizel. Ale můžeme se naučit s ním žít a fungovat, a to i v oblasti gastronomie. Opakované otevírání a zavírání je pro gastro segment naprosto zničující. Bezpečná restaurace, samoregulační program nezávislý na politických změnách a rozhodnutích, je návodem a cestou, jak toho dosáhnout,“ říká Luboš Kastner, šéf gastro sekce Asociace malých a středních podniků, garanta a spolutvůrce projektu Bezpečná restaurace.

 

Partnery programu jsou: