logo

Síň slávy

Do Síně slávy českého pivovarství a sladařství, jíž založil Český svaz pivovarů a sladoven v roce 2002, jsou každoročně uváděny významné osobnosti pivovarsko-sladařského oboru. Toto nejvyšší ocenění je odměnou odborníkům, kteří svými znalostmi, schopnostmi, pracovitostí a morálními hodnotami přispěli k etablování pivovarnictví a souvisejících oborů ve společnosti a kultuře České republiky. Laueráti Síně slávy jsou vyhlašováni každoročně během Svatováclavských slavností.

 

Pravidla nominace a nominační formulář jsou k dispozici zde:

icon pdf Síň slávy ČSPS - pravidla icon doc Nominační formulář Síň slávy

 

Laureáti Síně slávy českého pivovarství a sladařství:

2023

Ing. Pavel Čejka, CSc.

Ing. Pavel Kutmon

2022

Pavel Kořínek

Ing. Miloš Musil

2021

Ing. Pavel Gregorič

Ing. Vilém Nohel

2020

Ing. Vratislav Psota, CSc.

2019

RNDr. Karel Kosař, CSc.
Ing. Karel Krofta, Ph.D.

2018

František Šmíd
Ing. Ivan Dufek

2017

Ing. Jiří Boček
Ing. Jaroslav Urban

2016

Ing. Pavel Průcha

Ing. Jiří Špringl

2015

Jan Majer

Ing. Milan Holý

2014

Ing. Tomáš Lejsek

Ing. Vladimír Černohorský

2013

Ing. Václav Petras

Ing. Petr Svačina

2012

Ing. Dušan Falge

Prof. Ing. Václav Fric, DrSc.

2011

Ing. Ladislav Černý

František Horák

2010

Ing. Karel Klusáček

Ing. Ivan Chramosil

2009

Ing. Ivan Houska

Ing. Josef Tolar

2008

Jiří Plevka

Ing. Jan Voborský

2007

Ing. Jiří Šrogl

Miroslav Urbánek

2006

Václav Korda

Ing. Pavel Ferkl

2005

Jaromír Franzl

Ing. Antonín Kratochvíle

2004

Doc. Ing. Jan Šavel, CSc.

Jiří Váša

2003

Ing. Richard Paulů

Ing. Miroslav Kahler, CSc.

2002

Ing. Ivo Hlaváček, CSc.

Prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc.