logo

Novela zákona o významné tržní síle

Dne 1.1.2023 nabyl účinnosti zákon č. 359/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVTS“). Jde o významnou novelu ZVTS, která přináší několik podstatných změn stávající právní úpravy. Uvedené změny souvisí jednak s vymezením samotného okruhu subjektů, na které se povinnosti dle uvedeného zákona vztahují, jednak s vymezením povinností osob, na které se daný zákon vztahuje.

Uvedený zákon významně mění okruh subjektů, které jsou uvedeným zákonem vázány. Nově totiž zákon za odběratele považuje i ty podniky, které zemědělské nebo potravinářské produkty nakupují nikoliv za účelem dalšího prodeje, ale i kupříkladu za účelem dalšího zpracování. Z hlediska pivovarů je proto podstatné, že při nákupu surovin a zemědělských produktů potřebných pro výrobu piva mohou v určitých situacích samy vystupovat v roli odběratelů, vázaných povinnostmi dle uvedeného zákona. Zákon totiž nově stanoví i obratová pásma v rámci kterých se vymezuje, kdy regulace zákona na vztah dodavatele a odběratele dopadá. Záleží totiž na tom, jaký je poměr jejich ročních obratů, odstupňovaných v jednotlivých pásmech od 2 mil. EUR do 350 mil. EUR. Je proto vždy potřeba zkoumat, jaký obrat má pivovar, který surovinu odebírá, a jaký jeho dodavatel. V případě dodávky piva do obchodního řetězce pak zase pivovar vystupuje v roli dodavatele a poměr obratů je třeba zkoumat ve vztahu k odběrateli piva (kupř. obchodnímu řetězci). Zákon rovněž podrobně stanoví, jak vypočítat roční obrat v rámci propojených podniků, respektive holdingu.

Co se týče samotných povinností osob, na které zákon dopadá, zde došlo k upřesnění a zpřísnění stávající regulace. Předně je kladen důraz na to, že regulovaný odběratel musí mít ohledně dodávek se svým dodavatelem vždy písemnou smlouvu, a to před jejich zahájením, přičemž smlouva musí definovat podstatné parametry obchodního vztahu, včetně souvisejících služeb, slev, či nákupních akcí a podobně.

Zákon dále ruší pojem zneužití tržní síly a nahrazuje jej nekalými obchodními praktikami, které nově specifikuje v ust. § 4. Oproti stávající úpravě jde opět o zpřísnění a zavedení některých nových skutkových podstat, často směřujících proti jednáním, která mají za cíl řadu akcí, činností nebo problémů odběratelů finančně přenášet na dodavatele (kontroly, stížnosti spotřebitelů, expirace zboží, audity, zalistovací poplatky a podobně).    

icon pdf informacni-dopis-k-novele-zakona-o-vyznamne-trzni.pdf icon pdf pozvanka-kulaty-stul-9-unora.pdf icon pdf prezentace-novela-zvts-2023-pro-pk.pdf icon pdf plne-zneni-zakona-zvts.pdf icon pdf vyhlaseni-ceskeho-zneni-doporuceni-komise-2003361e.pdf icon pdf zvts-2023.pdf