logo

DEGUSTAČNÍ SOUTĚŽ ČESKÉ PIVO 2022

 

 

 

Soutěž se pro rok 2022 vyhlašuje v následujících kategoriích:

Na základě mandátu, který Valná hromada Českého svazu pivovarů a sladoven udělila jeho předsednictvu, dochází ve spolupráci s garantem soutěže – Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským – k dalšímu zatraktivnění Degustační soutěže ČESKÉ PIVO. Věříme, že výsledkem této pozitivní změny bude i zvýšení počtu soutěžních vzorků.

Jedná se mimo jiné o tato konkrétní vylepšení:

Nový způsob hodnocení:

Pravidla soutěže:

V příloze zasíláme Statut soutěže a Soutěžní řád včetně příloh a přihlášku pro účast v letošním ročníku soutěže „ČESKÉ PIVO 2022“. Vyplněné přihlášky zasílejte, prosím, nejpozději do 29. 4. 2022 na e-mailovou adresu radka.cerna@cspas.cz. 

Odbornou soutěž ČESKĚ PIVO vyhlašuje každoročně Český svaz pivovarů a sladoven již od roku 2001 ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, který je jejím odborným garantem. Jedná se o jedinou soutěž, kterou Český svaz pivovarů a sladoven v daném roce vyhlašuje. Slavnostní vyhlášení soutěže se uskuteční v průběhu Svatováclavské slavnosti českého piva, která se koná při příležitosti výroční svatého Václava, patrona českých pivovarníků a sladovníků. 

Přílohy: 

icon doc Přihláška k soutěži icon pdf Soutěžní řád včetně příloh icon pdf Statut soutěže