logo

Svatováclavská slavnost

Svátek svatého Václava je nejen připomínkou českého knížete, ale také významnou událostí pro všechny pivovarníky – sv. Václav je totiž od dob Karla IV. patronem českého piva. Se svátkem je proto tradičně spjata i Svatováclavská slavnost českého piva, kterou již od roku 2002 pořádá Český svaz pivovarů a sladoven. Společenského setkání se zúčastňují představitelé pivovarů. sladoven a také sklárny, papírny či výrobci technologií, které se podílí na produkci piva. Slavnost navštěvují též osobnosti z veřejných i vědeckých kruhů a odborníci zastupující pivovarský sektor.

Součástí Svatováclavské slavnosti je uvedení osobností pivovarsko-sladařského sektoru do Síně slávy českého pivovarství a sladařství, kam vstupují za celoživotní přínos oboru. Během večera je předávána rovněž Cena českého sládka F. O. Poupěte za přínos pivovarství, sladařství a návazným odvětvím v České republice.

.