logo

Odborná konferenc Energetika v pivovarnictví

Vážené kolegyně a kolegové,

Dovolte, abychom vás pozvali na odbornou konferenci Energetika v pivovarnictví o aktuální krizi v zásobování energiemi pro pivovary, kterou pořádáme dne 25. 10. v Černokosteleckém pivovaru v Kostelci nad Černými lesy společnost. Zazní prezentace zástupců veřejné správy, dále promluví členové expertní skupiny Českého svazu pivovarů a sladoven pro energetiku a dodavatelé technologií.

Cílem konference je pomoci orientovat se v záplavě informací v tom, co je nyní možné učinit pro plynulé zajištění dodávek energií. Předně tedy informovat účastníky o aktuálních možnostech řešení energetické krize ze strany státu, konkrétních způsobech řešení dodávek energií pro malé, střední a velké pivovary nebo sladovny i seznámení se s nejnovějšími technickými trendy v této oblasti.

Zástupci veřejné správy promluví a nynějších možnostech podpory pro úspory energií v krátkodobém a dlouhodobém výhledu. Členové expertní skupiny svazu budou hovořit o možnostech úspor v provozech a případném využití alternativních zdrojů energií. Dodavatelé technologií se pak zaměří na technickou stránku úspor energií, jejich monitoringu a podobně. 

Kontakt na www.brewing.eu 

Program | Automatizace v potravinářství (prumyslovaautomatizace.com)

S pozdravem,

Martina Ferencová