logo

Byla odložena „účinnost“ Stanoviska MZe (SZPI a SVS) k přístupu označování místa původu potravin ke dni 1. 1. 2023 na  1. 7. 2023

Vážení členové,
dovolte, abych Vás informovala, že na žádost PK ČR byla odložena „účinnost“ Stanoviska MZe (SZPI a SVS) k přístupu označování místa původu potravin ke dni 1. 1. 2023 na  1. 7. 2023. 
V dokumentu nedošlo k žádným změnám.
Na trhu s potravinami se vyskytují případy, kdy potravina informací na etiketě naznačuje původ výrobku z určitého místa, avšak ve skutečnosti byla potravina vyrobena na jiném místě, o kterém není spotřebitel informován.

Více informací v příloze. Dokument je také publikován na stránkách SZPI a bude zveřejněn na portálu MZe ČR.

Děkuji a jsem s pozdravem

Eliška Křížová

 

 

Ing. Bc. Eliška Křížová

Federation of the Food and Drink Industries of the Czech Republic/FFDI  

Potravinářská komora České republiky/PK ČR  

Czech Technology Platform for Foodstuffs/CTP