logo
Nejlepším světlým ležákem za rok 2023 je Zubr Gradus Dny českého piva začínají, na příznivce čekají pivní speciály i prohlídky pivovarů Pivovarníci musí být aktivnější v prosazování svých zájmů Vyšší DPH na pivo přinese odliv hostů i konec některých hospod Ohlédnutí za webinářem s Pavlínou Kulhánkovou z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
více novinek

Český svaz pivovarů a sladoven

Český svaz pivovarů a sladoven sdružuje pivovary, sladovny a další instituce, které se přímo či nepřímo podílejí na výrobě piva v České republice. Mezi přispívající členy proto také patří chmelaři, výrobci pivního skla, etiket, technologických a technických zařízení, vzdělávací instituce a další. Svaz navazuje na dlouhou tradici sahající až do druhé poloviny 19. století, kdy byly na našem území zakládány první profesní pivovarské a sladařské organizace. Jeho současná podoba pochází z roku 1991, kdy se podařilo profesní organizaci pivovarníků a sladovníků obnovit.

Hlavním cílem Svazu je prosazování a obhajování práv a společných zájmů svých členů. Svaz podporuje rozvoj aktivit přispívajících k činnosti členů; zajišťuje kontakty s legislativními a správními orgány, Hospodářskou a Agrární komorou ČR, Svazem zaměstnavatelů; průmyslovými, vědecko-výzkumnými, obchodními a zemědělskými organizacemi a podává těmto institucím společné návrhy a stanoviska. Svaz zastupuje zájmy svých členů i na mezinárodním poli. Je proto také členem evropského pivovarnického sdružení The Brewers of Europe.

Projekty

Členové

České pivo - chráněné zeměpisné označení EU již od roku 2008

varna