Český svaz pivovarů a sladoven

Český svaz pivovarů a sladoven sdružuje pivovary, sladovny a další instituce, které se přímo či nepřímo podílejí na výrobě piva v České republice. Svaz navazuje na dlouhou tradici sahající až do druhé poloviny 19. století, kdy byly na našem území zakládány první profesní pivovarské a sladařské organizace. Nejvýznamnější z nich vznikla v roce 1873 pod názvem Spolek pro průmysl pivovarský v Království českém.

Hlavním cílem Svazu je prosazování a obhajování práv a společných zájmů svých členů. Svaz podporuje rozvoj aktivit přispívajících k činnosti členů; zajišťuje kontakty s legislativními a správními orgány, Hospodářskou a Agrární komorou ČR, Svazem zaměstnavatelů; průmyslovými, vědecko-výzkumnými, obchodními a zemědělskými organizacemi a podává těmto institucím společné návrhy a stanoviska. Svaz zastupuje zájmy svých členů i na mezinárodním poli v pivovarských a sladařských institucích a organizacích.

Současná podoba Svazu pochází z roku 1991, kdy se podařilo profesní organizaci pivovarníků a sladovníků obnovit. Vznikl tak Český svaz pivovarů a sladoven, který v současnosti sdružuje 26 pivovarských společností, 5 sladoven a 18 přispívajících členů. Mezi přispívající členy patří chmelaři, výrobci pivního skla, etiket, technologických a technických zařízení pro pivovarský sektor, vzdělávací instituce a další.

Český svaz pivovarů a sladoven je členem evropského pivovarnického sdružení The Brewers of Europe.

Představitelé

Orgány a představitelé ČSPS

Seznam členů

Pivovary, Sladovny, Přispívající, Čestný člen

Stanovy

Český svaz pivovarů a sladoven (dále jen „Svaz“) je samostatným nezávislým společenstvím sdružujícím výrobce piva a sladu; vzniká podle §2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb.

Kodexy

Pivo je nápoj, jehož kořeny sahají až do starověku, kdy se již stávalo součástí lidské společnosti a jejích různých kultur.

Svatováclavská slavnost

Svátek svatého Václava je nejen připomínkou českého knížete, ale také významnou událostí pro všechny pivovarníky – sv. Václav je totiž od dob Karla IV. patronem českého piva. Se svátkem je proto tradičně spjata i Svatováclavská slavnost českého piva.