PIVOVARSKÝ ZPRAVODAJ – SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ

Vzhledem k současné situaci a pandemii COVID-19 vám zasíláme speciální vydání Pivovarského
zpravodaje, kde naleznete sumář informací a důležité odkazy, které vám mohou pomoci při řešení
vašich problémů.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

Dne 18.3.2020 jsme vám zasílali informaci z GŘC, jak postupovat při likvidaci piva v souvislosti
s vyhlášením nouzového stavu. Informaci zasíláme zde:

Dále na webových stránkách:

https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/Informace-Celn%C3%ADspr%C3%A1vy-%C4%8CR---KORONAVIRUS.aspx - naleznete aktuální info z GŘC.

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

Hospodářská komora průběžně zasílá aktuální informace z jednáních, která probíhají – informace
vám pravidelně zasíláme e-mailem. Na webových stránkách https://www.komora.cz/koronavirus/
naleznete všechny informace.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ a POTRAVINÁŘSKÁ KOMORA ČR

MZe úzce spolupracuje s Potravinářskou komorou ČR. Na webových stránkách ministerstva
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/ i Potravinářské komory
http://www.foodnet.cz/slozka/?jmeno=Aktuality&id=7 naleznete aktuální informace.
Informace, které dostáváme e-mailem, vám obratem pravidelně zasíláme.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Na stránkách MPO - https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podrobnejsirozcestnik-
v-kontextu-s-koronavirem--253458/ - naleznete přehledný rozcestník v kontextu
s koronavirem.

VLÁDA ČR

Vláda na webových stránkách zveřejňuje aktuality ke koronaviru:
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-sars-cov-2-
puvodne-2019-ncov-179250/

MINISTERSTVO DOPRAVY

Aktuality a informace naleznete na: https://www.mdcr.cz/

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Aktuality a informace naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/

Veškeré informace, které máme k dispozici, vám obratem zasíláme.
V případě, že budete požadovat zasílání na konkrétní pracovníky ve vašich firmách,
prosíme o zaslání e-mailové adresy – obratem je zařadíme do mailing listu.

V případě dotazů jsme vám k dispozici:
Ing. Martina Ferencová – výkonná ředitelka – martina.ferencova@cspas.cz nebo 606 591 958
Radka Černá – vedoucí sekretariátu – radka.cerna@cspas.cz nebo 721 070 949

Dej Bůh štěstí!