Čeští pivovarníci mají vlastní prapor

Praha, 9. října 2018 – Prapor vznikl u příležitosti 100 let výročí založení samostatného Československého státu a také 145. výročí založení nejstaršího pivovarského spolku v Evropě, konkrétně Spolku pro průmysl pivovarský v Království českém. Jeho nástupcem je právě nynější Český svaz pivovarů a sladoven. Slavnostní akt žehnání se odehrál na konci září v kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru v Praze. Prapor požehnal arciopat Břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek.

„Právě z Břevnovského kláštera z roku 993 pochází první doložené zprávy o výrobě piva u nás,“ říká František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven. Podle jeho slov je tradice vaření piva v českých zemích víc než tisíciletá a tradice jeho pití s přáteli stejně tak dlouhá.

„Za věhlasem českého piva stojí spousta práce, potu a úsilí, a to nejen sládků, ale všech lidí v oboru. Jedná se o produkt, na kterém bezpečně poznáte, kolik péče a lásky mu bylo věnováno. Proto jsem osobně hrdý na všechny profesionály, kteří dělají českému pivovarnictví čest, a přeji jim hodně sil do další práce,“ dodává Šámal.

Na praporu je i sv. Václav, patron pivovarníků

Prapor je zhotoven ze  zelené látky.  Na jedné straně praporu je vyšitý svatý Václav jedoucí na koni. Tento světec je nejen patronem České země, ale i patronem českých pivovarníků, kterého jim údajně přidělil v roce 1357 císař Karel IV. Na druhé straně praporu je vyšita Svatováclavská koruna a pivovarský znak s dřevěným pivovarským náčiním: dřevěná lopata, tzv. vidrovačka, pro kypření klíčícího ječmene na humně sladovny, zkřížené limpy - dřevěného nástroje s otvorem pro ruku používané k obracení sladu na hvozdu, šoufek - dřevěná nádoba na protahování (okysličování) mladiny před zakvašením a hřeblo na shrnování kvasnic. Současně byl při žehnání praporu představen jako obraz zarámovaný text prvních stanov „Spolku pro průmysl pivovarský v Království českém“ z roku 1873.

Z významných hostů se slavnostní aktu zúčastnili Jaromír Strnad, zástupce Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR; Marian Jurečka, zástupce Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; Jitka Götzová, zástupce Ministerstva zemědělství ČR; Naděžda Klewar Slavíková, zástupce Generálního ředitelství cel; a František Sládek, zástupce Potravinářské komory ČR a mnoho dalších osobností z řad pivovarníků, odborné i laické veřejnosti.