Hrobka významného chemika Karla Josefa Napoleona Ballinga na Olšanských hřbitovech se dočkala rekonstrukce

Obnovu hrobky finančně podpořil Český svaz pivovarů a sladoven

Praha, 30. května 2016 – Rozpadlá hrobka světoznámého chemika Karla Josepha Napoleona Ballinga, objevená při rekonstrukci staré části hřbitova na pražských Olšanech, byla s pomocí Českého svazu pivovarů a sladoven obnovena do původního stavu. Místo posledního odpočinku profesora Pražské polytechniky a vynálezce sacharometru bude spravovat Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Zástupcům Svazu a vysoké školy byla hrobka slavnostně předána v pátek 27. května.

Karel Balling, narozený v roce 1805, byl vynikajícím reprezentantem chemických technologií, pedagogem a později rektorem Pražské polytechniky. Jako první na světě použil chlorid vápenatý pro čiření cukrovarských šťáv, avšak toto prvenství mu nebylo oficiálně přiznáno. Jeho upravený cukroměr, neboli sacharometr, se ale rychle rozšířil po celém světě v cukrovarnickém a pivovarském průmyslu. Dalším významným objevem bylo odvození tzv. velkého Ballingova vzorce pro výpočet koncentrace extraktu původní mladiny při výrobě piva, který se používá dodnes. kb2.jpg

Balling působil v Královské české společnosti nauk, v roce 1848 byl zvolen dopisujícím členem Císařské akademie věd ve Vídni. Získal i Velkou zlatou medaili pro vědu a výzkum nebo rakouský rytířský řád Františka Josefa. Anglický princ Albert jej vyznamenal zlatou medailí a diplomem for offices, francouzský princ Napoleon zase medailí a diplomem pour récompense. „Převzít záštitu nad rekonstrukcí hrobky je pro Český svaz pivovarů a sladoven ctí. Profesor Balling byl významnou osobností v dějinách chemie a v oboru pivovarnictví a sladařství zanechal nesmazatelnou stopu,“ říká Ing. František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven.

Balling se přátelil s významnými českými osobnostmi, především s historikem Františkem Palackým. Intenzivně spolupracoval s českými sládky, kterým pomáhal s výrobními problémy a zlepšováním kvality piva. Profesor Karel Joseph Napoleon Balling zemřel 17. března 1868 v Praze. Jeho opravená hrobka byla předána Ing. Františku Šámalovi, předsedovi Českého svazu pivovarů a sladoven, a prof. Ing. Karlu Melzochovi, CSc., rektorovi Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.