Ekonomické přínosy pivovarnictví

Pivovarský sektor:

  • ročně odvede na daních 29 mld. Kč
  • vytváří pracovní příležitosti pro 65 000 lidí
  • celkový ekonomický přínos zahrnující přímé, nepřímé a indukované tržby v pohostinství a návazných odvětvích je 343 mld. Kč
  • svým dodavatelům ročně zaplatí 20 mld. Kč, přičemž více než 91 % směřuje k českým firmám
  • je významným odběratelem produkce českých zemědělců
  • podporuje provozovatele restaurací a kaváren, kde více než 25 % tržeb tvoří pivo

Jedno pracovní místo v pivovarnictví vytváří:

  • jedno místo v zemědělství;
  • tři místa v pohostinství;
  • jedno místo v maloobchodě;
  • dvě místa u dodavatelů.

V České republice je více než 40 000 malých restauračních podniků, které zaměstnávají přímo 167 000 lidí a vytvářejí podmínky zaměstnanosti v dalších odvětvích pro dalších více než 139 000 lidí.

 

Celkový daňový přínos české ekonomice ze sektoru pohostinství je 62 mld. Kč (24,7 mld. Kč odvede sektor ze spotřební daně, 15,1 mld. tvoří odvody za zaměstnance a 22,2 mld. Kč DPH).

Až 25 % tržeb v hospodách pochází z prodeje piva a více než 60 % zisku pivovarů pochází prodeje v pohostinství.

Zdroj: ČSPS, EY