Společenská odpovědnost

Český svaz pivovarů a sladoven se aktivně podílí na podpoře zodpovědného přístupu ke konzumaci, prodeji a marketingu piva, a to i nad rámec zákonných povinností.

Ve spolupráci s řadou dalších subjektů, včetně institucí veřejné správy i nevládních organizací, každoročně realizujeme osvětové a vzdělávací projekty. V rámci CSR aktivit se dlouhodobě zaměřujeme zejména na prevenci pití alkoholu u rizikových skupin – mladistvých a řidičů.

Kampaně

V současnosti se Český svaz pivovarů a sladoven věnuje následujícím projektům:

V minulosti byly rovněž realizovány následující projekty:

  • Přibrzdi, nezletilým nenaléváme (zaměřený na prevenci konzumace piva nezletilými);
  • Pobavme se o alkoholu (vzdělávací program pro žáky ZŠ);
  • Domluvme se (prevence kombinace řízení motorových vozidel a konzumace alkoholu).

 

Komise Společenská zodpovědnost pivovarů

V roce 2003 Český svaz pivovarů a sladoven ustanovil pracovní komisi nazvanou Společenská zodpovědnost pivovarů (dříve Iniciativa zodpovědných pivovarů). Komise vede aktivní dialog s odbornou veřejností, médii i příslušnými orgány veřejné správy o tématech spojených zodpovědným přístupem ke konzumaci, prodeji i marketingu piva.

Komise se taktéž podílí na samoregulaci marketingových aktivit členů Svazu. K tomuto účelu Svaz v roce 2005 přijal Etický kodex, jehož schválením se členské pivovary zavázaly k zodpovědné komerční komunikaci. Díky činnosti komise byla v uplynulých letech také realizována celá řada projektů posilujících pozitivní image českého piva jako tradiční součásti naší kuchyně i kultury.