Kontakt

Sekretariát svazu

Český svaz pivovarů a sladoven, z.s.
Lípová 15
120 44
Praha 2
info@cspas.cz 

Radka Černá
vedoucí sekretariátu
Tel.: +420 721 070 949
radka.cerna@cspas.cz

Výkonná ředitelka

Ing. Martina Ferencová

Kontakt pro média

Radka Černá
e-mail: info@cspas.cz
mob.: 721 070 949