Představitelé

Orgány a představitelé ČSPS

Předsednictvo

Předseda:

 • Ing. František Šámal

Místopředseda:

 • Ing. Roman Havlík

Členové předsednictva:

 • Ing. Václav Dušánek
 • Mgr. Pavlína Kalousová
 • Ing. Vilém Nohel
 • Ing. Richard Paulů
 • Ing. Milan Schramm
 • Ing. Pavel Šponer
 • Ing. Josef Vávra

Revizor účtů:

 • Ing. Jana Burešová

Výkonná ředitelka:

 • Ing. Martina Ferencová

 

František Šámal

František Šámal vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, se specializací kvasná chemie. V postgraduálním studiu se věnoval ekonomice potravinářské výroby. Svou kariéru začal v Západočeských pivovarech v Plzni, dále jeho cesta pokračovala do Pražských pivovarů, kde posléze zastával funkci výrobně-technického ředitele. V Současnosti je jednatelem a poradcem generálního ředitele v Pivovarech Staropramen.

Kontakt

Český svaz pivovarů a sladoven, Lípová 15, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 602 341 432, e-mail: frantisek.samal@cspas.cz

Roman Havlík

Roman Havlík je absolventem Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Po studiu budoval kariéru v technicky zaměřených společnostech, následně přešel do pivovarnictví. Působil v dozorčí radě Pivovaru Rohozec, v současné době je ředitelem a členem představenstva Pivovaru Svijany.

Kontakt

Pivovar Svijany, a.s., Svijany 25, 463 46 Příšovice

Tel.: +420 739 589 409, e-mail: roman.havlik@pivovarsvijany.cz

Václav Dušánek

Václav Dušánek studoval kvasnou chemii a bioinženýrství na VŠCHT v Praze, kde se poté postgraduálně věnoval moderním trendům pivovarské technologie, techniky a ekonomiky. S jeho kariérou jsou spjaty Českomoravské sladovny v Zábřehu, kde zastával pozici mistra, vedoucího výroby, a nyní zde působí jako ředitel. Během kariéry byl také poradcem sladovnictví v SUN-Interbrew v Rusku.

Kontakt

Českomoravské sladovny, Havlíčkova 23, 789 01 Zábřeh

Tel.: +420 583 411 719, e-mail: dusanek@czmalt.cz

Pavlína Kalousová

Pavlína Kalousová vystudovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Svou kariéru spojila s tématy firemní odpovědnosti a udržitelnosti. V roce 2009 založila Byznys pro společnost, ze které vybudovala nejúspěšnější tuzemskou alianci v oblasti firemní odpovědnosti a udržitelného rozvoje, spolupracující se stovkou významných společností a řadě velkých společností střední Evropy pomáhala určovat strategii v této oblasti. Angažovala se v rámci celoevropské platform CSR Europe, která v Evropě zastřešuje téma odpovědného a udržitelného podnikání. Více než 10 let působila jako místopředsedkyně poradního orgánu vlády pro téma neziskového sektoru a firemního dárcovství a předsedala jeho Výboru pro legislativu a financování. Stála u zrodu inovativních projektů se společenským dopadem, jako jsou například dárcovské DMS nebo Národní potravinová sbírka. Za svůj přístup získala řadu oborových ocenění, mezi nimi například Českou cenu za PR. Magazín Forbes ji dva roky po sobě zařadil do žebříčku nejvlivnějších žen Česka.

Kontakt

Plzeňský Prazdroj, a.s., Ovocný trh 8, Myslbek, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 508 359, e-mail:  pavlina.kalousova@asahibeer.cz

Vilém Nohel

Vilém Nohel vystudoval potravinářskou technologii na Střední průmyslové škole i VŠCHT v Praze. Svou kariéru začal v Nošovicích – Severomoravských pivovarech Přerov, závodě Radegast Nošovice. Od roku 1985 působí v Severomoravských pivovarech Přerov (nyní PMS Přerov), aktuálně na pozici výrobně-technického ředitele. Angažoval se mj. ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském jako člen vědecké rady. Je také dlouholetým členem redakční rady časopisu Kvasný průmysl.

Kontakt

PMS Přerov a.s., Komenského 35, 751 51 Přerov

Tel.: +420 581 270 774, e-mail: nohel@pivovary.cz

Richard Paulů

Richard Paulů studoval potravinářské technologie na Střední průmyslové škole a poté kvasnou chemii a bioinženýrství na VŠCHT v Praze. Posléze se stal mistrem v Obchodních sladovnách v Nymburce, v Prostějově byl vedoucím výroby a ředitelem závodu. Po působení na pozici obchodního ředitele v Tchecomalt Group se vrátil do Obchodních sladoven jako předseda představenstva a ředitel. Aktuálně pracuje jako statutární ředitel ve Sladovnách Soufflet ČR.

Kontakt

Sladovny Soufflet ČR, Vrahovická 56, 796 29 Prostějov

Tel.: +420 582 828 108, e-mail: richard.paulu@slad.cz

Milan Schramm

Milan Schramm po studiích na Střední průmyslové škole potravinářské technologie v Praze v Podskalské ulici, započal svou kariéru v roce1991 v Pivovaru Louny, kde prošel různými pozicemi od laboratoře až po výrobně technické. Po dokončení studia na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze byl ve společnosti jmenován finančním ředitelem a prokuristou. Po převzetí Pivovaru Louny společností Drinks Union působil v pozici ředitele Supply Chain a mezi lety 2005 – 2008 zde zastával funkci generálního ředitele. Po akvizici koncernem Heineken pracoval na nejvyšších pozicích v odděleních výroby, logistiky, investičních projektů a nákupu. Následně se v koncernu angažoval od 2011 do 2015 i jako ředitel a vrchní sládek pivovaru Starobrno, produkující až 1,3 mil hl piva ročně. Již v polovině roku 2014 se rozšířila jeho působnost na pozici Ředitele výroby Heineken Česká republika se zodpovědností za výrobu, rozvoj a kvalitu v pivovarech Starobrno, Krušovice a Velké Březno a stal se současně členem představenstva společnosti Heineken Česká republika a.s..V roce 2017 povýšil na pozici Supply chain Director (ředitel dodavatelského řetězce), kde k zodpovědnosti za výrobu, rozvoj a kvalitu v pivovarech Starobrno, Krušovice a Velké Březno se rozšířila jeho působnost o Zákaznický servis, Logistiku a Plánování. Nadále zastává funkci člena představenstva společnosti Heineken Česká republika a.s.

Kontakt

HEINEKEN Česká republika, U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice

Tel.: +420 313 569 202, e-mail: milan.schramm@heineken.com

Pavel Šponer

Pavel Šponer vystudoval ekonomiku a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po studiích se začal věnovat vývozu a dovozu lihovin ve společnosti Koospol na pozici obchodního referenta a následně i vedoucího celého oddělení. V Koospolu nadále působil jako delegát v Bruselu, ředitel společnosti a své působení ve firmě zakončil jako náměstek generálního ředitele. Od roku 1996 působí na postu obchodního ředitele ve společnosti Bohemia Hop.

Kontakt

Bohemia Hop, Mostecká 2580, 438 19 Žatec

Tel.: +420 602 315 193, e-mail: sponer@bohemiaphop.cz

Josef Vávra

Josef Vávra se vyučil sladovníkem v Plzni, ve studiu poté pokračoval na Střední průmyslové škole a VŠCHT v Praze, kde se zaměřoval na Kvasnou chemii a bioinženýrství. Během své profesní dráhy prošel Jihočeské pivovary v Českých Budějovicích, Severomoravské pivovary Přerov, kde povýšil na mistra varny, a pivovar Ostravar, v němž působil jako podsládek. Nyní je již přes 25 let v Rodinném pivovaru Bernard v Humpolci, kde je aktuálně spolumajitelem a vrchním sládkem.

Kontakt

Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec

Tel.: +420 565 300 205, e-mail: josef.vavra@bernard.cz

Martina Ferencová

Martina Ferencová vystudovala obor provoz a ekonomika na České zemědělské univerzitě v Praze. Profesní dráhu zahájila v Pivovarech Staropramen, kde působila 11 let na různých pozicích v rámci finančního oddělení. Poté se přesunula do funkce vedoucí sekretariátu a koordinátorky zodpovědnostních projektů ČSPS, je zároveň předsedkyní Komise společenské zodpovědnosti pivovarů. Od ledna 2017 je výkonnou ředitelkou ČSPS.

Kontakt

Český svaz pivovarů a sladoven, Lípová 15, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 224 914 566, e-mail: martina.ferencova@cspas.cz