Představitelé

Orgány a představitelé ČSPS

Předsednictvo

Předseda:

 • Ing. František Šámal

Místopředseda:

 • Ing. Roman Havlík

Členové předsednictva:

 • Ing. Daniel Dřevikovský
 • Ing. Václav Dušánek
 • Ing. Petr Dvořák
 • Ing. Jiří Faměra
 • Ing. Antonín Chytil
 • Mgr. Pavlína Kalousová
 • Ing. Richard Paulů
 • Mgr. Zdeněk Rosa BA
 • Ing. Milan Schramm
 • Ing. Josef Vávra

Revizor účtů:

 • Ing. Jana Burešová

Výkonná ředitelka:

 • Ing. Martina Ferencová

 

František Šámal

František Šámal vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze se specializací Kvasná chemie.

V postgraduálním studiu se věnoval ekonomice potravinářských výrob. V devadesátých létech v rámci nadačního programu CDG při univerzitě v Hamburku absolvoval v Kielu kurz na téma „Podniky v tržním hospodářství“ určený pro země bývalého východního bloku.

Svoji kariéru zahájil v Západočeských pivovarech v Plzni, kde nakonec působil ve funkci podnikového technologa. Dále jeho cesta pokračovala do Pražských pivovarů, kde vykonával celou řadu funkcí počínaje technologem, podsládkem, výrobním náměstkem, výrobním ředitelem, vrchním sládkem, výrobně-technickým ředitelem.

Od založení akciové společnosti Pražské pivovary byl členem statutárních orgánů. Více než 10 let byl místopředsedou představenstva. V současnosti je jedním z jednatelů pivovarů Staropramen a poradcem generálního ředitele.

Předsedou Českého svazu pivovarů a sladoven je od roku 2008.

Kontakt

Český svaz pivovarů a sladoven, Lípová 15, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 602 341 432, e-mail: frantisek.samal@cspas.cz

Roman Havlík

Roman Havlík je absolventem Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Po studiu budoval kariéru v technicky zaměřených společnostech, následně přešel do pivovarnictví. Působil v dozorčí radě Pivovaru Rohozec, v současné době je ředitelem a členem představenstva Pivovaru Svijany.

Kontakt

Pivovar Svijany, a.s., Svijany 25, 463 46 Příšovice

Tel.: +420 739 589 409, e-mail: roman.havlik@pivovarsvijany.cz

Daniel Dřevikovský

Po absolvování Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po promoci nastoupil na Ministerstvo obrany ČR, z něhož v roce 2004 odešel do Budějovického měšťanského pivovaru (později Pivovar Samson). Zde působil na pozici finančního ředitele a od roku 2017 je jeho generálním ředitelem.

Kontakt

Pivovar Samson, a.s., Lidická 458/51, 370 01  České Budějovice

tel.: +420 02 433 925, e-mail: drevikovsky@samson.cz

Václav Dušánek

Václav Dušánek studoval kvasnou chemii a bioinženýrství na VŠCHT v Praze, kde se poté postgraduálně věnoval moderním trendům pivovarské technologie, techniky a ekonomiky. S jeho kariérou jsou spjaty Českomoravské sladovny v Zábřehu, kde zastával pozici mistra, vedoucího výroby, a nyní zde působí jako ředitel. Během kariéry byl také poradcem sladovnictví v SUN-Interbrew v Rusku.

Kontakt

Českomoravské sladovny, Havlíčkova 23, 789 01 Zábřeh

Tel.: +420 583 411 719, e-mail: dusanek@czmalt.cz

Petr Dvořák

Petr Dvořák je absolventem Univerzity Karlovy Fakulty Sociálních Věd Institutu Ekonomických Studií v Praze. Profesi marketingu a kariéru v pivovarství začínal v Pivovarech Staropramen již v roce 2000. Od té doby se s krátkou přestávkou (telekomunikace) pohyboval v rámci oboru. Mezinárodní zkušenosti získal prací pro SABMiller (tehdejší vlastník Plzeňského Prazdroje) jako Global Brand Director Pilsner Urquell se sídlem v Londýně a zodpovědností za globální marketing této značky.

Po návratu zpět do ČR převzal vedení Budějovického Budvaru, n.p., kde již působí čtvrtým rokem na pozici ředitele podniku.

Kontakt

Budějovický Budvar, n.p., K. Světlé 512/4, 370 04  České Budějovice

tel.: +420 606 630 912, e-mail: p.dvorak@budvar.cz

Jiří Faměra

Jiří Faměra vystudoval učební obor sladovník v Plzni, Střední průmyslovou školu potravinářské technologie a Vysokou školu chemicko-technologickou obor kvasná chemie a bioinženýrství. Profesní kariéru začal v roce 1982 pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde pracoval na pozicích ve výrobě piva do roku 1996. Dále působil v manažerských pozicích v Západočeských pivovarech mezi lety 1996-2000. Po akvizici SAB pracoval do roku 2006 na manažerské pozici pro pivovary Plzeňský Prazdroj, a.s. a Šariš, a.s. Poté přešel do Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, kde působil v období 2006-2008 v projektových a manažerských pozicích. Od roku 2008 zastává funkci výrobního ředitele v Pivovarech Lobkowicz Group, a.s.

Kontakt

Pivovary Lobkowicz Group, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4

tel.: +420 731 635 155, e-mail: jiri.famera@pivovary-lobkowicz.cz

Antonín Chytil

Antonín Chytil vystudoval Provozně – ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně a v roce 2002 absolvoval studium MBA na Brno International Business School a The Nottingham Trent University. Profesní dráhu začal v zemědělské prvovýrobě, kde v různých manažerských pozicích působil 8 let. Od roku 1993 působí ve společnosti PMS Přerov a.s. a pivovarech ZUBR, Litovel a Holba, kde dlouhodobě vykonával funkci obchodně-marketingového ředitele. Aktuálně pracuje na pozici ředitele logistiky a kontroly. Průběžně také působil a působí ve správních orgánech společností skupiny PMS Přerov a.s.

Kontakt

PMS Přerov a.s., Komenského 35, 751 51  Přerov

tel.: +420 724 776 772, e-mail: chytil@pivovary.cz

Pavlína Kalousová

Pavlína Kalousová vystudovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Svou kariéru spojila s tématy firemní odpovědnosti a udržitelnosti. V roce 2009 založila Byznys pro společnost, ze které vybudovala nejúspěšnější tuzemskou alianci v oblasti firemní odpovědnosti a udržitelného rozvoje, spolupracující se stovkou významných společností a ředě velkých společností střední Evropy pomáhala určovat strategii v této oblasti. Angažovala se v rámci celoevropské platformy CSR Europe, která v Evropě zastřešuje téma odpovědného a udržitelného podnikání. Více než 10 let působila jako místopředsedkyně poradního orgánu vlády pro téma neziskového sektoru a firemního dárcovství a předsedala jeho Výboru pro legislativu a financování. Stála u zrodu inovativních projektů se společenským dopade, jako jsou například dárcovské DMS nebo Národní potravinová sbírka. Za svůj přístup získala řadu oborových ocenění, mezi nimi například Českou cenu za PR. Magazín Forbes ji dva roky po sobě zařadil do žebříčku nejvlivnějších žen Česka.

Kontakt

Plzeňský Prazdroj, a.s., Ovocný trh 8, Myslbek, 110 00 Praha 1

tel.: +420 724 260 607, e-mail:  pavlina.kalousova@asahibeer.cz

Richard Paulů

Richard Paulů studoval potravinářské technologie na Střední průmyslové škole a poté kvasnou chemii a bioinženýrství na VŠCHT v Praze. Posléze se stal mistrem v Obchodních sladovnách v Nymburce, v Prostějově byl vedoucím výroby a ředitelem závodu. Po působení na pozici obchodního ředitele v Tchecomalt Group se vrátil do Obchodních sladoven jako předseda představenstva a ředitel. Aktuálně pracuje jako statutární ředitel ve Sladovnách Soufflet ČR.

Kontakt

Sladovny Soufflet ČR, Vrahovická 56, 796 29 Prostějov

tel.: +420 602 743 638, e-mail: rpaulu@soufflet.com

Zdeněk Rosa

Zdeněk Rosa je absolventem Kingston University Londýn v oboru podnikového řízení a Západočeské univerzity v Plzni v oboru právo. Po ukončení studia v Anglii nastoupil do CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a dále působil jako tajemník Svazu pěstitelů chmele ČR. Od roku 2009 zastává pozici předsedy představenstva CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a Bohemia Hop, a.s. České chmelařství zastupuje v mezinárodní chmelařské organizaci IHGC, kde působí na pozici vice-prezidenta a předsedy ekonomické komise. Je místopředsedou Svazu pěstitelů chmele ČR a členem redakční rady časopisu Chmelařství.

Kontakt

Bohemia Hop, Mostecká 2580, 438 19 Žatec

tel.: +420 606 304 618, e-mail: rosa@bohemiahop.cz

Milan Schramm

Milan Schramm po studiích na Střední průmyslové škole potravinářské technologie v Praze v Podskalské ulici započal svou kariéru v roce 1991 v Pivovaru Louny, kde prošel různými pozicemi od laboratoře až po výrobně technické. Po dokončení studia na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze byl ve společnosti jmenován finančním ředitelem a prokuristou. Po převzetí Pivovaru Louny společností Drinks Union působil v pozici ředitele Supply Chain a mezi lety 2005 a 2008 zde zastával funkci generálního ředitele. Po akvizici koncernem Heineken pracoval na nejvyšších pozicích v odděleních výroby, logistiky, investičních projektů a nákupu. Následně se v koncernu angažoval od 2011 do 2016 i jako ředitel a vrchní sládek pivovaru Starobrno, produkující až 1,3 mil. hl piva ročně. Již v polovině roku 2014 se rozšířila jeho působnost na pozici ředitele výroby HEINEKEN Česká republika a.s. se zodpovědností za výrobu, rozvoj a kvalitu v pivovarech Starobrno, Krušovice a Velké Březno a stal se současně členem představenstva společnosti HEINEKEN Česká republika a.s. V roce 2017 povýšil na pozici Supply Chain Director (ředitel dodavatelského řetězce), kde k zodpovědnosti za výrobu, rozvoj a kvalitu v pivovarech Starobrno, Krušovice a Velké Březno se rozšířila jeho působnost o zákaznický servis, logistiku a plánování. Nadále zastává funkci člena představenstva společnosti HEINEKEN Česká republika a.s.

Kontakt

HEINEKEN Česká republika, a.s., U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice

tel.: +420 724 013 400, e-mail: milan.schramm@heineken.com

Josef Vávra

Josef Vávra se vyučil sladovníkem v Plzni, dále pokračoval na Střední průmyslové škole pro pracující v Plzni a současně pracoval v Jihočeských pivovarech, závod Humpolec.

Po střední škole vystudoval VŠCHT v Praze na fakultě Potravinářská chemie a bioinženýrství. Diplomovou práci vedenou docentem Janem Šavlem dělal v Budějovickém Budvaru.

Po škole nastoupil jako vedoucí stáčírny do Severomoravských pivovarů závod Ostravar, kde následně pracoval jako vedoucí varny a spilky a později i jako podsládek.

V roce 1991 zprivatizoval se Stanislavem Bernardem a s Rudolfem Šmejkalem pivovar v Humpolci, dnes známý pod názvem Rodinný pivovar Bernard a.s. Zde je nyní Josef Vávra Vrchním sládkem a Generálním ředitelem, od roku 2000 je Generálním ředitelem Sladovny Bernard v Rajhradě.

Kontakt

Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec

tel.: +420 602 418 530, e-mail: josef.vavra@bernard.cz

Martina Ferencová

Martina Ferencová vystudovala obor provoz a ekonomika na České zemědělské univerzitě v Praze. Profesní dráhu zahájila v Pivovarech Staropramen, kde působila 11 let na různých pozicích v rámci finančního oddělení. Poté se přesunula do funkce vedoucí sekretariátu a koordinátorky zodpovědnostních projektů ČSPS. Od ledna 2017 je výkonnou ředitelkou ČSPS.

Kontakt

Český svaz pivovarů a sladoven, Lípová 15, 120 00  Praha 2

tel.: +420 606 591 958, e-mail: martina.ferencova@cspas.cz