Kodexy

Pivo je nápoj, jehož kořeny sahají až do starověku, kdy se již stávalo součástí lidské společnosti a jejích různých kultur. V České republice patří pivo k tradičním nápojům a je přirozenou součástí životního stylu, přičemž je kladen důraz na střídmost konzumace a jeho pozitivní vlastnosti. Tento přístup ke konzumaci piva podporují i pivovary a ČSPS, který proto schválil Etický kodex pivovarů , jímž se členské pivovary zavazují řídit v oblasti komerční komunikace. Cílem Etického kodexu je prosazování zodpovědného přístupu pomocí samoregulace marketingových aktivit.

Pivovary dlouhodobě věnují usilovnou péči kvalitě piva, a to i poté, co opouští brány pivovaru. Na základě požadavku spotřebitelů a prodejců čepovaných nápojů zpracovali pivovarští experti kodex „Péče o pivo v gastronomii“. Kodex přijatý Českým svazem pivovarů a sladoven obsahuje zásady správné péče o české pivo, aby se kvalita piva vyrobeného podle tradičních receptur pivovarů zachovala i při jeho podávání. Kodex obsahuje podmínky skladování piva, zásady sanitace pivních cest, metodiky mytí pivního skla, principy estetiky čepování a další důležitá pravidla.