České pivo

České pivo je mírně alkoholický izotonický nápoj obsahující velké množství vitamínů a minerálních látek. Vyrábí se specifickou metodou na vymezeném území České republiky z chmele a sladu stanovené jakosti za využití zdrojů vody se specifickým minerálním složením. Jedná se o nejpitelnější pivo na světě – pivo, kterého se člověk nikdy nepřepije, které „nepřestane chutnat“.

Definice českého piva

Světlé pivo, výrazné svou vůní po sladu světlého typu a po chmelu. Říz tohoto piva je střední, stejně tak jako plnost chutí, která je dána především rozdílem mezi zdánlivým a dosažitelným stupněm prokvašení. Intenzita hořkosti piva je střední až vyšší, charakter drsnosti jemný až mírně drsný. Barva piva je zlatožlutá, střední až vyšší intenzity. Pivo se vyznačuje svou jiskrností a po nalití do sklenice vytváří kompaktní bílou pěnu. Nejsou přípustné cizí chutě a vůně. Pro pivo českého typu jsou typické vyšší hodnoty polyfenolů a vyšší pH.

Zdroj: Publikace České pivo – klenot České republiky, vydaná v roce 2004 Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s ČSPS.

Dny českého piva

Dny českého piva jsou svátkem všech milovníků piva, hospod a gastronomie. Cílem akce je podpořit konzumaci čepovaného piva a zároveň připomenout unikum tradiční české hospody.

CHZO České pivo

Cílem systému tzv. chráněných označení, zavedeného v EU v roce 1992, je chránit tradiční regionální zemědělské a potravinářské produkty a zamezit používání historicky zavedených názvů pro výrobky, které se svými vlastnostmi nebo původem od původních produktů liší.

Nadační fond České pivo sládka Františka O. Poupěte

V současnosti je užitečnost CHZO České pivo závislá na řadě výzkumných aktivit. Pro jejich financování se hledá dostatek finančních zdrojů, neboť státní podpora se snížila na minimum a finanční prostředky poskytované průmyslem nemohou výzkumné projekty plně pokrýt.

Pivo a gastronomie

Dobré pivo a dobré jídlo k sobě neodmyslitelně patří. Různá piva se hodí k různým pokrmům a mohou přinést nevšední gastronomický zážitek. Pivo je rovněž vhodnou a zajímavou ingrediencí některých pokrmů, přičemž fantazii se meze nekladou.